Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011, lúc 24:10

Con gái yếu dấu của Cha, Cha phải báo cho con biết về điều cần thiết là đừng bênh vực Lời Chí Thánh của Cha.

Những ai đặt câu hỏi về Lời của Cha phải cầu nguyện với Cha để được hướng dẫn. Giờ đây Cha hướng dẫn các con để các con không bao giờ phải cố gắng giải thích các Thông Điệp từ đôi môi thánh thiêng của Cha.

Cha có nói với các con điều này nhiều lần là các con không được quyền làm như vậy. Thay vào đó hãy đón nhận Thông Điệp của Cha theo cách mà Cha ban cho các con. Đừng nghi ngờ những Thông Điệp ấy. Đừng ra sức phân tích những Thông Điệp cho những người biết rất ít về các kế hoạch hoặc thời gian của Thiên Chúa. Cũng không có ai biết bất cứ điều gì về tên Phản Kitô mặc dù người ấy nghĩ rằng mình biết. Chỉ có Chúa Cha yêu dấu của Ta mới biết những vấn đề hết sức quan trọng ấy.

Cha mời gọi các con đừng bao giờ bênh vực Cha vì nó là điều không cần thiết. Thánh Ý Chúa Cha được thông truyền tới nhân loại thông qua con và các ngôn sứ khác mới là điều quan trọng. Như Cha đã nói trước rằng con là người viết. Cha là tác giả. Con là công cụ. Cha là Người Thầy.

Cha mong rằng con luôn luôn vâng lời Cha trong mọi lúc. Hãy làm như Cha nói, đơn giản vậy thôi. Công việc của con sẽ dễ dàng hơn nếu con không tham gia vào cuộc tranh luận tôn giáo đầy trí tuệ liên quan đến các vấn đề về Kinh Thánh mà con không biết gì.

Con gái của Cha, hãy nhớ đến tầm quan trọng của đức khiêm nhường. Hãy như một đứa trẻ, luôn luôn nhỏ bé trong đôi mắt của Cha và con sẽ có được bình an. Nhiều thử thách sẽ được gửi đến cho con trong Sứ Vụ này. Hãy chờ đợi những thử thách. Đừng từ chối những thử thách. Của lễ là ý chí tự do của con dành cho Cha, sẽ được đón nhận, nhưng con phải học cho biết điều quan trọng này là đừng ra sức từ chối đau khổ bởi vì đây là điều quan trọng cho phần rỗi của các linh hồn.

Cha yêu con, con gái của Cha, và Cha cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở con về những chỉ dẫn rõ ràng của Cha. Cha không cần được bảo vệ. Những lời được ban cho con hoàn toàn tinh tuyền và không mâu thuẫn với Sự Thật được ban cho nhân loại kể từ lúc khởi đầu. Nhiều phiên bản của Sự Thật trong Kinh Thánh đã bị bóp méo cho phù hợp với kế hoạch của chính con người. Cha là Sự Thật. Cha là Bánh Hằng Sống. Nếu không có Cha thì không có sự sống.

Hãy tiến về phía trước với một sự nhìn nhận rõ ràng hơn về những gì được mong đợi nơi con. Con luôn luôn được bảo vê. Con gái của Cha, cảm ơn con về sự mạnh mẽ mà con đang thể hiện nhưng con hãy luôn để cho Cha hướng dẫn con trong mọi lúc. Chỉ bằng cách đó thì cuộc hành trình này mới trở nên dễ dàng hơn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con