Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2011, lúc 19:00

Hỡi con gái của Ta, thế giới phải đọc kinh nguyện đặc biệt này để ca ngợi và cảm tạ Chúa Cha vì Lòng Thương Xót mà Người ban cho toàn thể nhân loại.

Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con xin dâng lên Cha lời cầu nguyện trong niềm hân hoan cảm tạ, vì Ân Huệ vô giá của Cha là Lòng Thương Xót dành cho toàn thể nhân loại.

Chúng con hân hoan dâng lên Cha – Vị Vua Tối Cao Vinh Hiển, lời ca ngợi và lòng sùng kính, vì Lòng Thương Xót đầy yêu thương và nhân từ của Cha.

Cha là Thiên Chúa Tối Cao, là Vua của chúng con, và vì Ân Huệ mà giờ đây Cha ban cho chúng con, chúng con xin khiêm cung phủ phục trước Nhan Cha. Xin ban Lòng Thương Xót của Cha xuống trên toàn thể con cái Cha. Amen.

Chúa Giêsu của các con