258. Chiến Dịch Cầu Nguyện (7): Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót của Chúa


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Cha, việc Cha lại đến để cứu rỗi nhân loại, trước Ngày Phán Xét Cuối Cùng đã quá gần. Niềm hân hoan vui mừng của Cha nhuốm màu đau thương sâu sắc vì những linh hồn vốn sẽ khước từ Lòng Thương Xót của Cha.

Hỡi con gái của Cha, Con phải chiến đấu cùng với con cái yêu dấu trong đạo binh Thập Giá của Cha để cứu rỗi các linh hồn. Đây là lời cầu nguyện mà con cái Cha phải đọc để cầu xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn vốn đang ở trong bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tha thứ cho các tội nhân, những linh hồn thật tăm tối, những người khước từ Ánh Sáng của Lòng Thương Xót Chúa.

Con nài xin Chúa tha thứ cho họ, để cứu họ khỏi tội lỗi mà họ thấy thật khó rút chân ra khỏi đó.

Xin tuôn đổ trên tâm hồn họ những Tia Sáng của Lòng Thương Xót và ban cho họ cơ hội để trở về với đàn chiên của Chúa. Amen.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link