Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011, lúc 20:30

Cha là Chúa Giêsu, là Vua và là Đấng Cứu Thế của các con, giờ đây Cha ban một Lời Cầu Nguyện của Cha dành cho việc xưng tội

Lời cầu nguyện này phải được đọc lên để nài xin lòng nhân từ của Thiên Chúa trong việc tha thứ tội lỗi trong và sau Cuộc Cảnh Báo.

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của con, cho những đau đớn và tổn hại con gây ra cho tha nhân.

Con cầu xin ơn để không xúc phạm đến Chúa nữa và để dâng việc đền tội thể theo Thánh Ý Tối Cao của Chúa.

Con nài xin ơn tha thứ cho bất kỳ sự xúc phạm nào trong tương lai mà con có góp phần trong đó và những gì khiến cho Chúa đau đớn và thống khổ.

Xin đem con vào Thời Đại Bình An Mới, để con được trở nên thành viên trong gia đình Chúa luôn mãi.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con cần Chúa. Con tôn vinh Chúa và mọi sự Chúa tranh đấu cho.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con, để con xứng đáng được vào Vương Quốc của Chúa. Amen.

Chúa Giêsu của các con