Chúa Nhật ngày 27 tháng 11 năm 2011, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con phải giữ thinh lặng, điềm tĩnh và tín thác trọn vẹn vào Cha.

Cuộc Cảnh Báo hầu như rất gần rồi và con phải kiên nhẫn. Hỡi con gái của Cha, hãy cầu nguyện để tất cả nhân loại được cứu rỗi nhờ Ân Huệ của Cha.

Xin con đừng đoán ngày nào vì Cha đã nói với các con nhiều lần rằng Cha không tiết lộ ngày tháng.

Ngày tháng không thuộc về sự hiểu biết của con. Hãy kiên nhẫn. Cuộc Cảnh Báo sẽ xảy ra theo Thánh Ý rất thánh của Cha.

Hãy tín thác trọn vẹn vào Cha và đặt để tất cả mọi sự trong tay Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con