Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Cha, con phải nhớ rằng khi con phụng sự Cha thì cuộc đời của con sẽ luôn đầy những khó khăn.

Sẽ không có gì là dễ dàng, nhưng con hãy biết rằng khi con là một linh hồn được tuyển chọn thì việc được tuyển chọn không thể xảy ra mà không có sự hy sinh. Trên cuộc hành trình này, con phải bước đi bên cạnh Cha để rồi con sẽ bị phỉ nhổ, vấp ngã, chế giễu, bị chống đối và bị hành hạ khi con ít mong đợi nhất. Tất cả những người công khai rao giảng Lời Cha cũng sẽ phải chịu cùng những điều xấu xa ấy.

Tuy nhiên, sự việc sẽ không như vậy cho đến khi con đón nhận các sỉ nhục và thử thách, như là một phần của Thập Giá mà con phải vác khi con quyết định phụng sự Cha, đến lúc đó con sẽ trưởng thành và hướng tới sự hoàn thiện tâm linh mà Cha mong đợi nơi con.

Con gái Cha, con phải đón nhận sự sỉ nhục, đau đớn và thống khổ trải đầy trên đường con đi. Cho đến lúc này hãy chắc chắn rằng con và tất cả các chiến binh thân yêu của Cha, những người đón nhận những chỉ thị thiêng liêng nhất của Cha thông qua những Thông Điệp này phải biết rằng chính Cha đang đi bên cạnh các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô