Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2011, lúc 12:00

Hỡi con gái của Cha, cuộc trừng phạt lớn lao sẽ xảy ra trên thế giới để bảo vệ những người vô tội.

Tội ác ghê sợ và xấu xa nhằm tạo ra một cuộc chiến tranh thế giới khủng khiếp đang được dàn dựng.

Bàn tay của Chúa Cha sẽ giáng xuống để trừng phạt những linh hồn bị Satan gài bẫy. Họ không được phép đưa kế hoạch độc ác của họ thành hiện thực.

Trên thế giới, rất ít người trong các con biết những gì đang thực sự xảy ra. Những tổ chức tội ác này quá kỹ lưỡng đến nỗi những gì mà các con nhìn thấy chỉ là sự che đậy khi một quốc gia gây chiến với quốc gia khác nhưng sự việc thì không hoàn toàn như vậy.

Có một sự cố ý nhằm tạo ra chiến tranh để giết chết hàng triệu người.

Cha Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Người phải can thiệp.

Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho phần rỗi của các linh hồn.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô