Thứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011, lúc 20:45

Con gái rất yêu dấu của Cha, thật là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp khi Cha phải chứng kiến nhiều tín hữu của Cha khước từ Lời Chí Thánh của Cha qua những Thông Điệp này. Điều này làm Cha hết sức đau buồn.

Cha mời gọi con cái Cha khắp nơi cầu nguyện cho những con người chối bỏ Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, Cha cũng mời gọi các con hãy cầu nguyện cho những tín hữu của Cha, những người đã bỏ qua hoặc lãng quên rằng Cuộc Quang Lâm của Cha sẽ xảy ra và không thể dừng lại được. Đây là một Biến Cố quan trọng và tất cả các con phải chuẩn bị cho biến cố này.

Các ngôn sứ đã được sai đến thế gian để loan báo sự Giáng Sinh của Cha. Các ngôn sứ cũng đã được Cha Ta sai đến để chuẩn bị các tâm hồn cho ơn cứu độ ngay từ thuở ban đầu. Giờ đây, các ngôn sứ cũng được sai đến thế gian để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Cha. Hãy thức tỉnh, hỡi tất cả các con, những người tuyên bố là nhận biết Cha. Nếu các con nhận biết Cha, hãy nhận biết Tiếng Cha khi Cha mời gọi tâm hồn các con. Quá nhiều người trong các con không những khước từ những Thông Điệp này mà còn khước từ Cha nữa.

Hãy để những người mau mắn lên án Cha bằng việc không chịu đón nhận những lời nài xin của Cha vốn đang được ban cho toàn thế giới qua những Thông Điệp này hiểu rằng:

Bằng việc ngoan cố quay lưng lại với Lời Cha được ban cho các con, giờ đây các con đang từ chối dâng lên Cha những lời cầu nguyện mà Cha đang hết sức cần vào lúc này. Các con, thuộc tất cả mọi dân tộc, những người tuyên xưng là nhận biết Cha, hãy lắng nghe những gì Cha phải nói với các con.

Sự độc ác của các con đâm thấu tâm hồn Cha. Sự thiếu quảng đại của các con có nghĩa là lời cầu nguyện của các con không được dâng lên trong khi những lời cầu nguyện này phải được dành để cứu rỗi các linh hồn.

Sự khiêm nhường của các con ở đâu? Tại sao các con che giấu sự chán ghét của các con đối với Lời Thánh Thiêng của Cha bằng sự khiêm nhường giả tạo?

Các con phải khẩn cầu Thần Khí hướng dẫn các con để các con có thể phụng sự Cha với tình yêu trọn vẹn trong tâm hồn các con.

Đừng bao giờ khoe khoang sự hiểu biết của các con về Kinh Thánh. Đừng bao giờ sử dụng kiến thức của các con về Giáo Huấn của Cha để hạ nhục tha nhân. Đừng bao giờ vu khống, lạm dụng, coi thường tha nhân hoặc nhạo báng họ nhân danh Cha. Vì khi các con làm như vậy là các con xúc phạm đến Cha thật nặng nề.

Hãy thức tỉnh hỡi các con. Hãy chuẩn bị tâm hồn và hãy quảng đại trong tinh thần vì thời gian hiện nay còn rất ít.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô