270. Lời mời gọi để những người không tin biến đổi


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011, lúc 04:00

Con gái rất yêu dấu của Cha, hôm nay Cha muốn mời gọi tất cả những người không tin và những người yếu kém đức tin. Đặc biệt Cha mời gọi những ai đang chìm đắm trong những lề thói của đời sống duy vật và những người sống khép kín trong sự giàu có mà không có thời gian dành cho đời sống tâm linh của họ.

Các con của Cha, các con đang làm cho Cha lo lắng nhất vì các con quá xa cách Cha. Tuy nhiên, Cha yêu các con sâu đậm và hy vọng rằng khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra thì các con sẽ đáp lại lời mời gọi của Cha ngay lập tức.

Hỡi các con, Cha khao khát các con biết đến Cha biết bao nhưng Cha hiểu rõ cách thức của cải thế gian đã đặt một tấm màn che để ngăn các con khỏi Ánh Sáng Sự Thật.

Vì các con mà những linh hồn hiến tế sẽ thực hiện những hy sinh đau khổ lớn lao nhất.

Xin các con hãy mở tâm trí ra và hướng về Cha để Cha có thể đem các con và tất cả những ai gần gũi với các con và tất cả nhân loại vào Địa Đàng Mới.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link