Thứ sáu ngày 9 tháng 12 năm 2011, lúc 22:00

Con gái yêu dấu của Cha, Cha hết sức mong muốn con cái của Cha, đặc biệt là những người đang đau khổ ở Châu Âu dưới sự áp bức, sẽ quay về với Thiên Chúa Cha để có được sự trợ giúp.

Tổ chức độc ác mà Cha đã đề cập đến rất nhiều lần, giờ đây đang tiến gần hơn trong nỗ lực của họ để kiểm soát tất cả con cái đáng thương của Cha ở Châu Âu.

Họ là những con chốt vô tội trong một kế hoạch tàn nhẫn nhằm đưa ra một hệ thống Tiền Tệ Thế Giới để kiểm soát toàn bộ Châu Âu. Các con phải cầu nguyện hết lòng vào lúc này để cầu xin sự trợ giúp từ Thiên Chúa là Cha Toàn Năng.

Hỡi các con, đừng bao giờ đầu hàng trước cuộc bách hại mà người ta đang bí mật hoạch định. Hãy cầu nguyện để giảm thiểu những sự bách hại này. Hãy khẩn cầu Thiên Chúa Cha, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con yếu dấu của Người, để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này và hãy cầu nguyện thế này:

“Lạy Thiên Chúa là Cha, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, con cầu xin Cha đừng để sự thù nghịch chế ngự con cái Cha. Xin bảo vệ tất cả con cái Cha trong thời buổi hỗn loạn này để chúng con có được bình an và sống tự do khỏi tên ác quỷ, theo đúng phẩm giá của chúng con.

Con gái của Cha, những lời cầu nguyện có thể chấm dứt những kế hoạch hiểm ác này.

Như Cha đã từng nói, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ trừng phạt những ai phải chịu trách nhiệm trong âm mưu độc ác này nếu họ không hoán cải và tin vào Đấng Tạo Hóa Toàn Năng.

Hãy tín thác vào Cha. Hãy tín thác vào Chúa Cha Hằng Hữu và cầu nguyện để cuộc bách hại này bị chặn đứng trước khi kế hoạch thực sự được thực hiện nhằm hủy diệt, kiểm soát và phá hủy các linh hồn lần cuối cùng.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô