Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2011, lúc 19:15

Con gái rất yêu dấu của Cha, con phải luôn luôn tín thác vào Cha và hãy biết rằng chưa từng có một Thông Điệp nào được ban cho con mà bị làm cho ô nhơ cả.

Con được gìn giữ vững chắc trong Thánh Tâm Cha và bàn tay của con đang được hướng dẫn bởi Bàn Tay Cha.

Chỉ có Lời Chí Thánh của Cha mới được con viết ra để truyền đạt những Thông Điệp của Cha cho toàn thể nhân loại.

Con đừng tiếp tục cố gắng xác định ngày cho Cuộc Cảnh Báo. Cha không thể tiết lộ ngày này vì điều đó không theo ý muốn của Chúa Cha Hằng Hữu. Cuộc Cảnh Báo sẽ xảy ra theo cách ít người mong đợi nhất và khi ấy nhân loại sẽ hoàn toàn bất ngờ.

Thời gian quả thật rất ngắn ngủi vì vậy hãy dành càng nhiều thời gian cầu nguyện càng tốt để cứu các linh hồn. Tất cả các linh hồn.

Cuộc trừng phạt đã được rút lại và sẽ chỉ xảy ra nếu như nhân loại không ăn năn hối cải và nếu như phần lớn họ quay trở về con đường độc ác của họ sau Cuộc Cảnh Báo.

Chúa Cha đã cho phép loan báo trước một thời gian rất ngắn Cuộc Quang Lâm của Ta trên trái đất. Cuộc Quang Lâm sẽ xảy ra không bao lâu sau Cuộc Cảnh Báo. Tất cả các linh hồn cần phải được chuẩn bị đầy đủ.

Chiến Dịch Cầu Nguyện tiếp theo là để cứu các linh hồn:

Chiến Dịch Cầu Nguyện 14

Lạy Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao, xin thương xót mọi tội nhân. Xin mở rộng tâm hồn họ để đón nhận ơn cứu rỗi và lãnh nhận dồi dào những Ân Sủng.

Xin lắng nghe lời con khẩn nguyện cho gia đình con, và bảo đảm cho mỗi người tìm thấy Ân Huệ trong Trái Tim nhân ái của Cha.

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, xin che chở tất cả con cái Cha trên trái đất này khỏi bất kỳ cuộc chiến tranh hạt nhân nào, hay những việc làm khác đang được sắp đặt để tiêu diệt con cái Cha.

Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi nguy hại và bảo vệ chúng con. Xin Cha ban ơn soi sáng để chúng con có thể lắng nghe, đón nhận và hiểu được Sự Thật về ơn cứu rỗi của chúng con, mà không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong linh hồn. Amen.

Các con hãy dấn thân trong an bình.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô