Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011, lúc 20:55

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, năm thanh tẩy gần hết và kết quả là con cái Cha ở khắp mọi nơi đang chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo.

Nhiều con cái Cha đã phải chịu đau khổ khủng khiếp trong năm 2011. Các cuộc chiến tranh, bạo lực, giết chóc và hận thù, tất cả những điều ấy do đội quân Satan chủ mưu, đã giết chết và làm tổn thương những linh hồn quý giá của Cha. Những thế lực độc ác ấy sẽ phải chịu một hình phạt khủng khiếp nếu họ không ăn năn thống hối sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra.

Nhiều con cái Cha đã bị tước bỏ hết các tiện nghi vật chất và đã chịu nhiều gian khổ mà họ chưa bao giờ phải chịu trước kia.

Những khốn khổ này do Satan gây ra cho nhân loại nhưng Cha đã cho phép để thanh tẩy các linh hồn. Hỡi con gái của Cha, con có thể nghĩ rằng đó là điều độc ác, nhưng đó lại là điều cần thiết để chuẩn bị nhân loại và để tạo nên sự khiêm nhường trong tâm hồn họ.

Giờ đây, có thêm nhiều người trong sạch trước mặt Cha, khi tâm hồn họ đã được mở ra để đón nhận Sự Thật về sự sống đời đời của họ. Điều này có nghĩa là giảm bớt số người sẽ phải chịu đau khổ trong Cuộc Cảnh Báo vì họ đã trải qua nỗi thống khổ này rồi.

Các con của Cha giờ đây đã sẵn sàng để đón nhận Ân Huệ của Lòng Thương Xót. Thời điểm này hầu như ở ngay trước mắt nhân loại. Con gái của Cha hãy kiên nhẫn. Đừng bao giờ mong đợi Cha ban cho thế giới một ngày cụ thể vì điều đó không thuộc về sự hiểu biết của các con như Cha đã từng nhiều lần nói với các con trước đây.

Hãy tín thác trọn vẹn vào Cha và các con sẽ được bình an.

Cha sẽ mang đến Ân Huệ của Cha là Cuộc Cảnh Báo khi thời gian đến và khi con cái Cha ít mong đợi nhất.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại