Chúa Nhật ngày 18 tháng 12 năm 2011, lúc 15:10

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, những người đang quá xa cách Cha là mối bận tâm chính của Cha.

Các tín hữu của Cha phải thực hiện mọi nỗ lực để truyền bá lời cầu nguyện mà Cha ban cho các con để dâng lên Thiên Chúa Cha Hằng Hữu và nài xin Người ban ơn miễn trừ cho linh hồn họ – Chiến Dịch Cầu Nguyện 13.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua Tình Yêu của Con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu khổ hình trên Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Người.

Lạy Cha, xin tuôn đổ trên linh hồn họ dấu chỉ Tình Yêu của Cha.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi án phạt đời đời.

Nhờ Lòng Thương Xót của Cha, xin Cha cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.

Cha mời gọi tất cả các tín hữu hãy đọc những Thông Điệp Thánh Thiêng mà Cha ban cho nhân loại, để cầu nguyện như thể trước đây các con chưa từng bao giờ cầu nguyện.

Cha cần sự tận hiến của các con để bảo đảm rằng tất cả con cái Cha đón nhận Ân Huệ của Cha với tình yêu và niềm vui trong lòng.

Họ không phải sợ hãi vì Cha đến với Ân Huệ của Tình Yêu và Lòng Thương Xót.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại