Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011, lúc 20:10

Con gái rất yêu dấu của Cha, chính Cha đây.

Tối nay Cha đến để ban niềm an ủi cho những tội nhân, những người tin rằng họ không xứng đáng ra đứng trước mặt Cha.

Cha mời gọi những ai trong các con, những linh hồn đáng thương bị hành hạ, những người tin rằng tội lỗi của các con ghê tởm đến nỗi Cha không thể tha thứ cho các con. Suy nghĩ của các con thật là sai lầm!

Các con không biết rằng không có một tội nào mà Cha không thể tha thứ hay sao? Tại sao các con lại sợ như vậy?

Các con không biết rằng ngay cả những tội lỗi nghiêm trọng nhất như tội giết người đều có thể được tha thứ? Tất cả các tội lỗi đều được tha thứ nếu các con tỏ ra thực lòng ăn năn thống hối.

Cha đang chờ đợi các con. Hãy mở lòng các con ra với Cha. Hãy tâm sự với Cha. Chắc chắn Cha là người bạn chân thành duy nhất mà các con có được để các con có thể nói với Cha mọi điều và những điều các con nói ra sẽ không làm cho Cha phải kinh sợ.

Tội lỗi là một mặt của cuộc sống. Rất ít linh hồn, bao gồm cả những linh hồn được ưu tuyển, có thể ở lại trong tình trạng ân sủng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Đừng bao giờ cảm thấy rằng các con không thể thú nhận tội lỗi của các con, bất kể là những tội ấy có nghiêm trọng đến mức nào.

Nếu các con khiếp sợ Cha và tiếp tục quay lưng lại với Cha thì các con sẽ tự mình xa rời Cha hơn nữa.

Nhiều con cái Cha cảm thấy họ không xứng đáng với Tình Yêu của Cha. Tuy nhiên, Cha yêu tất cả mọi người bao gồm cả những tội nhân chai đá. Cha không dung túng cho tội lỗi. Cha không bao giờ có thể làm điều đó. Nhưng, Cha yêu thương các tội nhân.

Chính vì tội lỗi mà Cha đã được sai đến thế gian của các con như là Đấng Cứu Thế để các con được tha thứ.

Để được tha thứ các con phải xin ơn tha thứ. Khi các con xin ơn tha thứ, thì việc trước tiên là các con phải có lòng khiêm nhường. Vì nếu không có lòng khiêm nhường thì không có sự ăn năn thật lòng.

Cha, Đấng Cứu Thế của các con, nài xin các con hãy dừng lại và hãy suy nghĩ xem các con đã sống như thế nào trong đời sống của các con.

Hoặc là các con yêu mến Thiên Chúa bằng những việc làm tốt của các con và yêu thương tha nhân, hoặc là các con không yêu mến Thiên Chúa.

Hỡi các con, Cha không bắt buộc các con phải biết đến Cha để yêu mến Cha. Qua những việc làm của các con, tình yêu của các con dành cho nhau, lòng tốt và sự độ lượng mà các con tỏ ra với tha nhân thì các con đang thể hiện tình yêu của các con đối với Cha mà các con không nhận ra.

Cũng vậy, qua sự khiêm tốn trong lòng, khi các con tỏ ra ăn năn thật sự vì tất cả các việc làm sai trái trong cuộc sống thì các con cũng chứng minh tình yêu của các con đối với Cha.

Các con có nghĩ ra cách nào khác hơn để các con có thể trở nên gần gũi với Thánh Tâm Cha không ?

Các con đừng bao giờ sợ đến gần Cha. Cha không bao giờ xa cách các con.

Hãy đến với Cha ngay bây giờ để Cha có thể nuôi dưỡng tâm hồn các con và ban cho các con sự bình an mà các con hằng khao khát.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con