Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2011, lúc 18:00

Hỡi con gái của Ta, cũng giống như Ta đã từng sai Đấng Cứu Thế đến thế gian lần đầu tiên để cứu nhân loại thì giờ đây Ta đã sẵn sàng sai Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, một lần nữa đến để cứu rỗi những linh hồn lẽ ra không thể được cứu.

Các con cái Ta phải hiểu được ý nghĩa của Hiến Tế vừa ngọt ngào vừa cay đắng mà Ta đã thực hiện cho nhân loại khi Ta đã sai Thánh Tử của Ta đến lần đầu tiên.

Khi Ta nhận ra rằng cách duy nhất để cứu chuộc nhân loại là sai Đấng Cứu Thế đến với họ. Ta biết rằng Ta không thể mong đợi bất kỳ một ngôn sứ hay một linh hồn ưu tuyển nào có thể chịu nổi một Cuộc Hiến Tế lớn lao như vậy. Ta đã quyết định nhờ đến Ngôi Hai Thiên Chúa để sai Thánh Tử của Ta đến cứu chuộc nhân loại. Đây là cách duy nhất có hiệu quả để chặn đứng kế hoạch của Satan, Tình Yêu của Ta dành cho con cái của Ta thật quá đỗi lớn lao.

Việc quan sát Thánh Tử của Ta sinh trưởng thành một con người là một sự hiểu biết vừa vui mừng vừa đau đớn khi Ta biết những gì đang chờ đón Thánh Tử của Ta ở phía trước. Tuy nhiên, vì Tình Yêu dịu dàng sâu đậm mà Ta dành cho từng con cái của Ta thì đây quả là một sự hy sinh mà Ta cam chịu để cứu gia đình của Ta.

Giờ đây Cuộc Cảnh Báo đang đến gần, Ta cũng đang chuẩn bị cho nhân loại, thông qua những Thông Điệp Thánh Thiêng này, để nhân loại chào đón Thánh Tử của Ta đến Lần Thứ Hai.

Hỡi các con, Cuộc Quang Lâm của Con yêu dấu Ta đã gần kề. Người đang được sai đến để thu hồi Vương Quyền chính đáng của Người khi Người sẽ cai trị như Vị Vua của Nhân Loại.

Biến Cố Đầy Vinh Hiển này sẽ thật ngọan mục và là phần cuối cùng trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại khỏi sự dữ trong thế giới các con. Satan sẽ sớm bị loại bỏ. Những đồ đệ của hắn và những kẻ có tâm hồn độc ác sẽ phải kinh sợ và khiếp đảm. Khi ấy, Ta mong đợi họ thực hiện một sự chọn lựa. Hoặc là họ quỳ xuống và cầu xin Lòng Thương Xót để được cứu vớt. Hoặc là họ khước từ Ân Huệ trọng đại mà Thiên Chúa ban cho họ.

Hỡi con cái của Ta, tất cả các con hãy hiệp nhất lại và đừng sợ bị chế giễu. Tất cả các con đang được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và đang được ban cho Ơn bảo vệ từ các Thiên Thần và các Thánh trên Thiên Đàng. Hỡi con cái của Ta, tùy vào ý chí tự do của các con, các con có thể rao giảng Lời Chí Thánh và Lời Hứa của Con Ta, vì Người mong muốn rằng những Thông Điệp này được lan truyền khắp nơi trên thế giới.

Cũng vậy, nhờ lời cầu nguyện của các con mà các tội nhân lầm lạc có thể được kéo ra khỏi vòng tay của tên ác quỷ.

Hỡi con cái của Ta, các con đang ở giai đoạn đầu của trận chiến cuối cùng. Cơ hội thứ hai của ơn cứu rỗi đời đời đang được ban cho các con qua Lòng Thương Xót của Con Rất Yêu Dấu Ta. Đừng lãng phí cơ hội này. Hãy hiệp nhất nên một trong sự hiệp thông với gia đình các con ở trên Thiên Đàng để cứu anh chị em của các con trên trái đất.

Hãy mừng Lễ Giáng sinh này vì đây sẽ là một dịp lễ đặc biệt và giờ đây các con phải giúp các linh hồn chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Con Ta, sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra.

Ta yêu thương tất cả các con. Hãy đón nhận Tình Yêu của Ta. Hãy đón nhận Ta, Cha Hằng Hữu của các con, Đấng sẽ làm mọi sự có thể được để đưa tất cả các con vào Kỷ Nguyên Bình An Mới trên trái đất.

Thiên Chúa Cha