Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2011, lúc 14:00

Hỡi con gái của Mẹ, những cơn đau chuyển bụng khi sinh con đã bắt đầu.

Thời gian đã đến cho sự xuất hiện của một thế giới mới, một khởi đầu mới.

Giờ đây, nhiều thay đổi sẽ diễn ra trên trái đất, những thay đổi chưa từng được chứng kiến trước đây.

Chúa Cha Trên Trời đang sai Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đến một lần nữa để cứu nhân loại khỏi sự độc ác.

Con của Mẹ ơi, con sẽ chứng kiến một loạt các biến cố đã được tiết lộ cho con.

Con không được sợ hãi vì cuộc thanh tẩy này là cần thiết nhằm đánh thức nhân loại và để cứu các linh hồn.

Các dấu hiệu sẽ bắt đầu như đã được báo trước. Con cái của Mẹ phải đón nhận những thay đổi này với một tấm lòng khiêm nhường và thống hối.

Hãy cầu nguyện và cầu nguyện cho các linh hồn để họ từ bỏ thói kiêu ngạo và xin ơn tha thứ cho những sự xúc phạm của họ chống lại Thiên Chúa Cha.

Nếu họ không đền tội, họ sẽ phải chuốc lấy một sự trừng phạt nghiêm minh.

Lòng Thương Xót của Con Mẹ quá bao la đến nỗi Người sẽ dành thời gian để con cái của Mẹ ăn năn thống hối.

Nhưng, các con phải cầu nguyện cho tất cả các linh hồn để họ được xứng đáng bước vào Kỷ Nguyên Mới của Bình An.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Maria Nữ Vương Thiên Đàng