288. Đức Trinh Nữ Maria: Những cơn đau chuyển bụng đã bắt đầu


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2011, lúc 14:00

Hỡi con gái của Mẹ, những cơn đau chuyển bụng khi sinh con đã bắt đầu.

Thời gian đã đến cho sự xuất hiện của một thế giới mới, một khởi đầu mới.

Giờ đây, nhiều thay đổi sẽ diễn ra trên trái đất, những thay đổi chưa từng được chứng kiến trước đây.

Chúa Cha Trên Trời đang sai Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đến một lần nữa để cứu nhân loại khỏi sự độc ác.

Con của Mẹ ơi, con sẽ chứng kiến một loạt các biến cố đã được tiết lộ cho con.

Con không được sợ hãi vì cuộc thanh tẩy này là cần thiết nhằm đánh thức nhân loại và để cứu các linh hồn.

Các dấu hiệu sẽ bắt đầu như đã được báo trước. Con cái của Mẹ phải đón nhận những thay đổi này với một tấm lòng khiêm nhường và thống hối.

Hãy cầu nguyện và cầu nguyện cho các linh hồn để họ từ bỏ thói kiêu ngạo và xin ơn tha thứ cho những sự xúc phạm của họ chống lại Thiên Chúa Cha.

Nếu họ không đền tội, họ sẽ phải chuốc lấy một sự trừng phạt nghiêm minh.

Lòng Thương Xót của Con Mẹ quá bao la đến nỗi Người sẽ dành thời gian để con cái của Mẹ ăn năn thống hối.

Nhưng, các con phải cầu nguyện cho tất cả các linh hồn để họ được xứng đáng bước vào Kỷ Nguyên Mới của Bình An.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Maria Nữ Vương Thiên Đàng

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link