Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2011, lúc 15:15

Con gái của Ta, bây giờ con có một nhiệm vụ là thông báo cho con cái Ta ở khắp mọi nơi về sự khẩn thiết phải xin ơn tha thứ.

Vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, mà giờ đây Ta sai Thánh Tử của Ta đến để ban cho nhân loại một cơ hội cuối cùng để quay về với Ta, Cha trên trời của họ.

Ta có thể tiết lộ rằng Lòng Thương Xót Vô Biên được tỏ cho tất cả con cái Ta, sẽ chỉ diễn ra một lần.

Họ, con cái Ta, phải đón nhận cơ hội cuối cùng này của ơn cứu rỗi hoặc phải chấp nhận rằng một Cuộc Trừng Phạt khủng khiếp sẽ giáng xuống trên thế giới.

Từng linh hồn trên trái đất sẽ sớm chứng kiến những dấu chỉ của Cuộc Soi Sáng Lương Tâm.

Mỗi người sẽ phải quỳ gối xuống trong hổ thẹn khi họ nhìn thấy, có lẽ là lần đầu tiên, tội lỗi của họ thật đau đớn làm sao trong ánh mắt Ta.

Đối với những người có một tấm lòng nhân hậu và khiêm nhường, họ sẽ đón nhận Lòng Thương Xót này với lòng biết ơn và ủi an.

Đối với những người khác, họ sẽ nhận thấy đây quả là một thử thách rất khó khăn và nhiều người sẽ khước từ Bàn Tay Yêu Thương và Thân Thiện của Ta.

Con gái của Ta, hãy hết lòng cầu nguyện cho những linh hồn này vì nếu không nhờ những lời cầu nguyện thì họ không thể nhận được cơ hội lần thứ hai.

Thế giới cuối cùng sẽ phải đón nhận Quyền Năng của Cha trên trời khi phép lạ trên bầu trời sẽ được tất cả mọi người ở khắp mọi nơi chứng kiến.

Sự ra đời của một thế giới mới gần như đang ở trước mắt các con. Giờ đây hãy đón nhận Lòng Thương Xót của Ta khi các con còn có thể. Đừng để đến phút cuối cùng.

Hãy nên một với Ta để đón chào Kỷ Nguyên Mới của Bình An vốn đang chờ đợi tất cả những linh hồn có ân nghĩa, những linh hồn yêu mến Ta.

Lòng Thương Xót của Ta lớn lao đến nỗi Lời cầu nguyện mà Thánh Tử của Ta đã ban cho thế giới thông qua con, con gái của Ta, để xin Ơn Miễn Trừ cho các linh hồn sẽ trở nên mạnh mẽ đến nỗi các linh hồn vẫn còn trong bóng tối sẽ được cứu.

Đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện (13) để xin Ơn Miễn Trừ:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua Tình Yêu của Con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu khổ hình Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Người.

Lạy Cha, xin tuôn đổ trên linh hồn họ dấu chỉ Tình Yêu của Cha.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi án phạt đời đời.

Nhờ Lòng Thương Xót của Cha, xin Cha cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.

Các con hãy nhớ sức mạnh của lời cầu nguyện và cách thức lời cầu nguyện có thể giảm nhẹ cuộc trừng phạt.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để nhân loại được cứu và người ta có thể tránh được Cuộc Đại Nạn.

Cha trên trời của các con

Thiên Chúa Tối Cao