Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2011, lúc 12:00

(Trích từ Thông Điệp riêng được tiết lộ cho Maria Tông Đồ Lòng Thương Xót Chúa bao gồm Chiến Dịch Cầu Nguyện 16 dành cho cho mọi người để đón nhận những Ân Sủng được Chúa Giêsu ban trong Cuộc Cảnh Báo và một lời hứa để rao giảng Lời Chí Thánh của Người cho thế giới.)

Hỡi con gái của Cha, Cuộc Cảnh Báo sẽ chứng minh tính xác thực của các Thông Điệp Thánh Thiêng mà Cha ban cho thế giới. Con không bao giờ được nghi ngờ các Thông Điệp này. Không một Thông Điệp nào trong số đó bị vấy bẩn theo bất kỳ cách thức nào.

Hãy chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo và hãy nói cho gia đình và con cái các con đọc lời cầu nguyện ngắn sau đây để xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ.

Giờ đây Cha ban cho các con và thế giới một Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt để giúp các linh hồn. Hãy mạnh mẽ trong Hành Động lớn lao của Lòng Thương Xót mà giờ đây Cha ban cho thế giới.

“Lạy Chúa Giêsu, xin giữ con vững vàng trong cuộc thử thách lớn lao của Lòng Thương Xót Chúa. Xin ban cho con ơn cần thiết để con trở nên bé nhỏ trong Mắt Chúa. Xin giúp con hiểu được Sự Thật về lời hứa Ơn Cứu Rỗi Đời Đời của Chúa. Xin tha thứ tội lỗi của con và tỏ cho con thấy Tình Yêu và Bàn Tay Thân Thiện của Chúa. Xin ôm ấp con trong Vòng Tay Thánh Gia Chúa, để con được hiệp nhất trong gia đình Chúa một lần nữa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và con xin hứa từ nay trở đi, con sẽ rao giảng Lời Chí Thánh của Chúa mà không sợ hãi trong lòng và với một linh hồn trong sạch bây giờ và mãi mãi. Amen.”

Đừng bao giờ sợ hãi Hành Động lớn lao của Lòng Thương Xót, vì Hành Động ấy phải xảy ra, nếu không các quốc gia sẽ tiêu diệt lẫn nhau.

Hầu hết nhân loại sẽ hoán cải nhưng cuộc chiến để giành lấy các linh hồn giờ đây sẽ trở nên khốc liệt hơn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc tất cả nhân loại