Chúa Nhật ngày 1 tháng 1 năm 2012, lúc 15:00

Thời gian của Con Mẹ đã đến gần nhưng các con phải tỏ ra kiên nhẫn. Mọi sự sẽ theo đúng Thánh Ý Chúa Cha. 

Các con phải nhận thấy rằng các thế lực của sự dữ trên thế giới đang đe dọa đức tin của các con nơi Thiên Chúa Cha. Những thế lực của sự dữ này sẽ không thể thắng được vì chúng không có quyền lực đối với Chúa Cha. Tuy nhiên, chúng gây đau khổ cho anh chị em đồng loại các con bởi giết chóc, chiến tranh, và sự thống trị.

Hãy cầu nguyện để những linh hồn đen tối này sớm nhìn thấy Ánh Sáng của Con Mẹ. Nếu họ thực sự hiểu rõ và hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo thì sau đó sẽ có một nền hòa bình tạm thời trên trái đất. 

Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ là Đấng mà tất cả các linh hồn cần phải cậy dựa để được cứu rỗi, Người đang rất nóng lòng muốn mang nhân loại vào Lòng Thương Xót lớn lao của Người. 

Hỡi con cái của Mẹ, các con hãy siêng năng cầu nguyện vì phần rỗi của những linh hồn đen tối này, những người có thể không sống sót trong Cuộc Cảnh Báo.

Những linh hồn đáng thương này sẽ rất khiếp sợ, khi họ chứng kiến ​​tội lỗi của họ, cũng như khi họ nhìn thấy bóng tối mà họ ở trong đó. Bóng tối đã che phủ linh hồn họ quá nhiều đến nỗi Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Con Mẹ sẽ làm cho họ cảm thấy yếu đuối và bất lực. 

Nhiều linh hồn sẽ quá yếu đuối đến nỗi họ sẽ không thể đón nhận được Lòng Thương Xót mà Thánh Tử của Mẹ ban cho họ. Mẹ nài xin các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn này. Thánh Tử của Mẹ quyết tâm cứu những linh hồn này trước tiên. Người cần các con cầu nguyện nhiều hơn. Các con phải nài xin Lòng Thương Xót cho những linh hồn đen tối này. 

Thánh Tử của Mẹ mời gọi các con dâng Chiến Dịch Cầu Nguyện này cho Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi:

Ôi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi và là Đấng Trung Gian của mọi Ân Sủng, Đấng sẽ góp phần trong công cuộc cứu rỗi loài người khỏi sự độc ác của Satan, xin cầu cho chúng con.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin cầu bầu cho tất cả các linh hồn để họ được ơn cứu rỗi và đón nhận Tình Yêu và Lòng Thương Xót được thể hiện qua Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng sẽ đến để cứu nhân loại và ban cho chúng con ơn cứu rỗi đời đời. Amen. 

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi