Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2012, lúc 08:10

Con gái rất yêu dấu của Cha, thời gian đang trôi qua nhanh chóng và Cuộc Cảnh Báo sẽ báo trước sự chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Sau cuộc Thú Tội Toàn Cầu, khi hầu hết nhân loại được ban cho những Đặc Sủng và những phúc lành, Cha sẽ dọn đường cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Nhân loại phải nhìn nhận rằng thời gian cho biến cố vĩ đại này hầu như ở ngay trước mắt họ. Đừng lãng phí thời gian khi các con chuẩn bị linh hồn các con và những người trong gia đình các con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Cha.

Cuộc Quang Lâm của Cha sẽ kết thúc đau khổ mà nhân loại các con đã phải chịu hàng ngàn năm trên trái đất. Biến cố Vinh Hiển này quá vĩ đại đến nỗi không ai mà không kinh ngạc khi Cha xuất hiện trên bầu trời.

Các con thuộc thế hệ này đã được tuyển chọn để đi với Cha vào Địa Đàng Mới của Cha trong Kỷ Nguyên Hòa Bình mà Cha Ngự Trị.

Không một ai bị loại ra ngoài. Không một linh hồn nào phải bị sàng lọc ra ngoài. Mong muốn lớn nhất của Cha là mang các con vào Vương Quốc của Cha.

Đây là vinh quang mà nhân loại đã chờ đợi kể từ cái chết của Cha trên Thập Giá.

Đối với những ai trong các con nhắm mắt làm ngơ trước những lời van xin của Cha, Cha khẩn thiết mời gọi các con hãy bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ. Thời điểm của Cha đang đến gần.

Giờ đây Cha đã gửi ngôn sứ cuối cùng của Cha đến thế gian để chuẩn bị linh hồn các con. Điều này đã được tiên báo.

Đừng bỏ qua những lời cảnh báo của Cha, vì nếu các con bỏ qua, các con sẽ không tỉnh thức và các con sẽ không chuẩn bị đầy đủ.

Từ giờ trở đi, Cha sẽ truyền đạt nhiều Thông Điệp để nhân loại sẵn sàng đón nhận Cha như Đấng Cai Trị của họ.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại