Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2012, lúc 20:30

Con nhỏ của Mẹ, con phải nói cho thế giới về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong thời gian này. Con cái của Mẹ đang thống khổ khắp mọi nơi trong mọi quốc gia. Điều quan trọng là con cái Thiên Chúa phải hiệp nhất trong thời gian này để dứt khoát loại bỏ bóng tối ra khỏi trái đất.

Mẹ khóc trong đau buồn biết bao khi những linh hồn quyết bỏ qua những cuộc thăm viếng của Mẹ đến với các thị nhân trên thế giới. Biết bao nhiêu người bỏ qua những dấu chỉ mà Mẹ đã ban để bảo đảm cho đức tin được khôi phục lại. Tâm hồn của họ, bao gồm cả các linh mục và hàng giáo sĩ mù lòa trước Sự Thật, quá lạnh nhạt đến nỗi họ đã lãng phí nhiều thời gian.

Nếu như họ mở lòng ra với những Thông Điệp mà Mẹ ban cho nhân loại, thì nhiều linh hồn đã được ban cho sự chăm sóc cần thiết.

Đây là những ngày cuối cùng nên những lời động viên của Mẹ phải được chú ý.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để Tiếng Nói của Con Mẹ được lắng nghe theo cách thức cần phải có. Các con nhỏ của Mẹ, các con nghĩ rằng Người lại không chuẩn bị nhân loại cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Người sao? Giờ đây Người bắt đầu thực hiện việc chuẩn bị qua việc hoán cải càng nhiều linh hồn càng tốt.

Kế hoạch của Người đang hoàn tất với một ngoại lệ – Người cần lời cầu nguyện nhiều hơn. Vì nếu không có những lời cầu nguyện này, thì nhiều linh hồn sẽ rơi vào tay tên lừa dối. Hỡi con nhỏ của Mẹ, Thánh Tử của Mẹ sẽ sớm ban nhiều sự trợ giúp cần thiết cho con cái yêu dấu của Người.

Nhờ vào Lòng Thương Xót, Người sẽ sớm chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Người. Hãy cầu nguyện để những ai tin vào Thánh Tử của Mẹ sẽ mở lòng ra với Sự Thật trong những Thông Điệp Thánh Thiêng của Người. Nếu họ lắng nghe và tuân theo những lệnh truyền của Người, mọi sự sẽ tốt đẹp.

Nếu họ phớt lờ Cuộc Cảnh Báo, mà Thiên Chúa ban cho họ bởi Tình Yêu Tinh Tuyền, họ cũng sẽ tước mất cơ hội được ơn cứu rỗi của tha nhân. Mẹ nài xin lòng quảng đại của những linh hồn nguyện dâng lòng trung thành cho Thánh Tử yêu dấu của Mẹ bằng cách đồng hành với Người hướng về Triều Đại Đầy Vinh Hiển trong Địa Đàng Mới.

Các ngôn sứ đã được sai đến thế gian trong nhiều thời điểm khác nhau để giúp chuẩn bị nhân loại cho Biến Cố Trọng Đại này. Những giai đoạn cuối cùng giờ đây đã đến. Hãy lắng nghe Tiếng Nói của Con Mẹ khi Người nói với các con. Đừng khước từ Người.

Mẹ đầy yêu thương của các con

Nữ Vương Thiên Đàng

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi