Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2012, lúc 13:20

Hỡi con gái của Cha, khi Cha sai các ngôn sứ đến với thế gian, họ thường là những người mà các con ít ngờ tới. Các con sẽ chẳng bao giờ gặp được họ nơi những phẩm trật cao nhất trong Giáo Hội của Cha. Họ cũng sẽ không phải là những linh hồn có bề ngoài thánh thiện nhất.

Trong nhiều trường hợp, họ không xứng đáng với ân huệ đặc biệt này. Tuy nhiên, Cha đã chọn các linh hồn không hoàn hảo từ các tầng lớp khác thường nhưng đơn sơ trong cuộc sống để Cha có thể hun đúc họ thành những khí cụ mà Cha mong muốn.

Các ngôn sứ của Cha cho thời cuối cũng không khác gì. Họ sẽ không được đón nhận một cách dễ dàng. Như từ thuở ban đầu khi Cha lần đầu tiên sai các ngôn sứ đến để chuẩn bị loài người cho sự xuất hiện của Thánh Tử yêu dấu của Cha, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, họ cảm thấy rất khó để người ta có thể lắng nghe tiếng nói của họ.

Tiếng nói của những sứ giả cuối thời đích thực của Cha sẽ không được người ta lắng nghe lúc họ khởi đầu Sứ Vụ. Tuy nhiên, cuối cùng người ta sẽ nhìn nhận họ. Vì đó là tiếng nói của Cha nên Tiếng Nói ấy sẽ dễ dàng được nhận ra. Hỡi con gái của Cha, con là vị sứ giả cuối cùng được sai đi để báo trước sự xuất hiện của Con yêu dấu Cha, Chúa Giêsu Kitô vì Cuộc Quang Lâm rất được mong đợi của Người.

Điều này sẽ làm cho con hoảng sợ và đôi khi rất khó chấp nhận được. Tuy nhiên, đó là Sự Thật. Sứ Vụ này sẽ khó khăn, khi con nhận được Thông Điệp của Thiên Chúa để chuẩn bị những những người còn sót lại trong Giáo Hội của Cha trên trái đất cho Cuộc Quang Lâm. Cho đến nay, trong khi Cha đã lựa chọn nhiều linh hồn ưu tuyển và sẽ tiếp tục thông truyền với họ vì lợi ích của tất cả nhân loại, thì sứ vụ của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sứ vụ của con sẽ hết sức khó khăn và con sẽ bị ngược đãi vì sứ vụ này. Cha ban cho con mọi ân sủng từ Vương Quốc Thiên Đàng của Cha.

Con sẽ tiến về phía trước như là công cụ đắc lực để truyền đạt Lời Chí Thánh của Cha cho nhân loại. Sứ Vụ này sẽ luôn được bảo vệ.

Quả thật, con sẽ bị tấn công hầu như hàng ngày, nhưng hãy biết rằng, nếu như Sứ Vụ này hết sức quan trọng thì con có nghĩ rằng sứ vụ có thể thoát khỏi sự chú ý của Satan và các thiên thần sa ngã của hắn không?

Hỡi con gái của Cha, chúng đã xâm nhập vào trái đất và bằng những cách không ngờ tới, chúng đã xâm nhập vào tâm hồn và linh hồn của rất nhiều con cái Cha.

Con đường Thánh Thiêng trong sứ vụ của con đã được báo trước trong Kinh Thánh vì con chính là vị sứ giả cuối cùng được sai đến thế gian để cứu nhân loại khỏi sự kìm kẹp cuối cùng của Satan.

Thế giới đang chờ đợi những lệnh truyền từ Thánh Lệnh của Cha. Nhiều ngôn sứ giả sẽ ra sức ngăn chặn Lời Chí Thánh của Cha, qua việc truyền bá những sự dối trá và hoang mang.

Những Thông Điệp này sẽ bị Giáo Hội của Cha chất vấn và bị săm soi để tìm những sai sót. Tuy nhiên, những Thông Điệp chỉ truyền đạt Sự Thật mà thôi. Phần lớn Sự Thật, bị các giáo hội của Cha phớt lờ qua nhiều thế kỷ, sẽ xuất hiện một lần nữa. Nhiều mặc khải liên quan đến Sự Thật về Sự Sống Đời Đời của các con sẽ được tỏ bày cho các con.

Hỡi con gái của Cha, Sứ Vụ này sẽ gây ra sự phẫn nộ. Con sẽ bị phỉ nhổ, nhạo báng, khinh khi và bị ngăn chặn theo mọi cách có thể tưởng tượng ra được. Đối với những ai nhận thấy khó đón nhận Sự Thật được ban cho con, vị ngôn sứ thời cuối, thì giờ đây hãy lắng nghe lời mời gọi của Cha.

Các con phải cầu xin Cha ban Ơn Chúa Thánh Thần trước khi các con có thể mở tai của các con ra để lắng nghe tiếng nói của Cha, lắng nghe Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Cha và những lệnh truyền mà Cha sẽ ban cho tất cả các con để các con có được Sự Sống Đời Đời .

Lời của Cha sẽ được thể hiện một cách đơn giản để mọi người nam, nữ và trẻ em có thể tuân theo Lời Chí Thánh của Cha. Nhưng các con phải biết điều này: Trong khi có nhiều Tình Yêu và Ánh Sáng chiếu soi Lời Cha, thì cũng sẽ có một bầu khí của Quyền Năng Linh Thánh mà các con sẽ nhận thấy là không thể không chú ý đến.

Đó là cách mà các con có thể nhận biết rằng đó chính là Cha, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu của các con đang nói với các con. Tình Yêu của Cha sẽ ngự trị trong linh hồn của các con và nâng tâm hồn các con lên trong sự hiệp nhất với Cha. Tất cả những sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Sau khi Lòng Thương Xót Vô Biên của Con yêu dấu Cha được tỏ ra thì người ta sẽ dành thời gian để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Người.

Quả thật, hỡi các con, giờ đây Cha đang sắp đặt để cứu con cái Cha khỏi bóng tối. Hỡi con cái của Cha, Cha đang đưa các con đến ngôi nhà đích thực, phần gia nghiệp của các con – Địa Đàng Mới.

Các con hãy kiên nhẫn. Chỉ cần nhớ rằng Cha yêu thương các con. Hãy tín thác vào Cha và tin vào Lời Chí Thánh mà Cha ban cho các con qua vị ngôn sứ thời cuối là Maria Tông Đồ Lòng Thương Xót.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Đấng Tạo Hóa của muôn loài