Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2012, lúc 20:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây con hãy trỗi dậy với sức mạnh để tiếp tục rao giảng Lời Chí Thánh của Cha. Đối với những ai lắng nghe và tin tưởng vào lời chí Thánh của Cha thì các con sẽ lãnh nhận những ân sủng trọng đại qua việc đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Sau Cuộc Cảnh Báo, những ai thực lòng thống hối vì tội lỗi của họ sẽ sớm phải trải qua tình trạng luyện ngục trên trái đất và tình trạng thanh luyện này sẽ là khó khăn. Hỡi các con, sự sám hối này thật là quan trọng. Đừng chống lại nhưng hãy đón nhận sự sám hối ngay.

Đối với những ai tin vào Cha, thì giờ đây các con phải lắng nghe. Các con sẽ gia tăng số lượng sau khi Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha được tỏ ra cho thế giới và tiếng nói của các con sẽ vang vọng từ nơi khốn cùng.

Chính nhờ sức mạnh và tinh thần chiến đấu của các con mà Giáo Hội của Cha mới có thể sống sót được qua cuộc bách hại. Hỡi các con, các con không có gì phải sợ hãi khi các con khiêm tốn bước đi bên cạnh Cha. Đức vâng lời trong tinh thần khiêm nhường của các con là điều cần thiết nếu các con muốn được Thiên Chúa ban cho những Ân Sủng để trở nên mạnh mẽ, nhằm giữ vững tinh thần và chiến đấu trong đạo binh của Cha, chống lại tên Phản Kitô.

Hỡi các con, hắn đang ẩn nấp nơi kín đáo nhưng sẽ sớm xuất hiện trên sân khấu của thế giới. Hắn không hề biết xấu hổ và sẽ tỏ ra tự hào về những nỗ lực nhân đạo của hắn. Nhiều người sẽ gục ngã vì sức thu hút của hắn khi hắn thu phục lòng tốt của họ. Đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện để giúp ngăn chặn tên Phản Kitô hủy diệt con cái của Cha.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 20: Xin ngăn chặn tên Phản Kitô hủy diệt thế giới

Lạy Cha, Nhân Danh Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha đừng để tên Phản Kitô giăng bắt linh hồn con cái Cha.

Con nài xin Cha Toàn Năng đừng để hắn bắt con cái Cha phải gánh chịu nỗi khiếp sợ.

Con cầu xin Cha đừng để hắn làm hư hỏng các thụ tạo của Cha, và xin Cha thương xót những linh hồn khốn khổ yếu đuối khi phải đương đầu với hắn.

Lạy Cha, xin lắng nghe lời con cầu nguyện, và xin cứu hết thảy con cái Cha khỏi sự dữ khủng khiếp này. Amen.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con