Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thế giới sắp thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa. Vì thời điểm của Cha giờ đây đang đến rất gần. Cha khẩn thiết kêu gọi tất cả những ai tin vào Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng và Chúa Cha Hằng Hữu, hãy dừng những gì các con đang làm và hãy lắng nghe.

Cho dù các con có tin hay không tin vào những Thông Điệp của Cha ban cho thế giới trong thời gian này, thì giờ đây hãy lắng nghe lời mời gọi khẩn thiết của Cha.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện với tất cả tình yêu các con có trong lòng dành cho Cha, để cầu cho linh hồn của những người vô thần. Nhiều người sẽ chết trong Cuộc Cảnh Báo. Nhiều người sẽ không có được một cơ hội để ăn năn trong giờ sau hết.

Cha mời gọi các con hãy dâng tất cả nỗi thống khổ của các con và cầu nguyện cho những linh hồn ấy, để rồi Cha có thể cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục. Hãy cầu nguyện cho những người sẽ không quay trở về với Cha ngay cả khi Sự Thật được tỏ bày cho họ. Các con cũng hãy cầu nguyện cho những người sẽ cảm nhận được Luyện Ngục trên trái đất, vì họ sẽ rất khó đón nhận sự sửa phạt với lòng biết ơn. Nhiều người sẽ nhận thấy hình phạt quả là rất đau đớn. Hãy cầu nguyện để họ nhận được sức mạnh mà họ cần để giữ lòng kiên trì.

Hỡi các con, hãy dấn thân và thực hiện tất cả mọi sự mà Cha đã mời gọi các con vì chỉ còn lại rất ít thời gian. Cha yêu các con. Hãy nhớ rằng nếu các con yêu mến Cha thì không có gì phải sợ hãi. Giờ đây, các con hãy cứ cầu nguyện cho những ai khước từ Cha và những ai sẽ quay lưng lại với Sự Thật.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô