Thứ bảy ngày 28 tháng 1 năm 2012, lúc 21:00

Hỡi con gái của Mẹ, quyền lực của Satan đang suy yếu từng ngày khi Chúa Thánh Thần tiếp tục dang rộng đôi cánh của Người trên tất cả con cái Thiên Chúa. Đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa đang gia tăng khắp mọi nơi nhờ lời cầu nguyện và những ân sủng đặc biệt được Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, ban cho con cái của Mẹ. Công cuộc hoán cải đang gia tăng. Nhiều người trong số các con của Mẹ có lẽ không nhận ra được điều này, nhưng các con sẽ thấy điều này nếu các con chịu mở đôi mắt của các con ra.

Hỡi con của Mẹ, con phải hết lòng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô. Ngài đang chịu quá nhiều đau khổ và theo nhiều cách thức khác nhau, một mình ngài phải chịu đau buồn vì tình trạng bội giáo mà ngài đang chứng kiến cả bên ngoài lẫn bên trong Tòa Thánh Vatican. Thời gian của ngài tại Tòa Thánh đã được kéo dài và vì điều này mà nhiều sự tàn phá do tên ác quỷ gây ra, đã được ngăn chặn.

Hỡi các con của Mẹ, lời cầu nguyện cũng giống như tiếng sấm vang rền trên các tầng trời. Lời cầu nguyện của các con đang được lắng nghe và được Thiên Đàng nhận lời. Đây là điều tốt. Hãy tiếp tục cầu nguyện bằng những Chiến Dịch Cầu Nguyện được ban cho con, hỡi con gái của Mẹ.

Dưới đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt (23): Cầu cho sự an toàn của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô.

Lạy Cha Hằng Hữu, nhân danh Con rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô và cậy nhờ sự đau đớn Người chịu để cứu thế gian khỏi tội lỗi, con cầu xin Cha che chở Vị Đại Diện Thánh của Cha, Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, vị Thủ lãnh Giáo Hội của Cha trên trần gian này để ngài giúp cứu con cái Cha, và tất cả các tôi tớ được thánh hiến của Cha khỏi sự quấy nhiễu của Satan, và đội quân các thiên thần sa ngã đang rảo quanh thế giới cướp đi các linh hồn.

Lạy Cha, xin che chở vị đại diện của Cha, để con cái Cha được hướng dẫn trên con đường Sự Thật hướng về Địa Đàng Mới trên Trái Đất. Amen.

Nữ Vương Trời và Đất

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi