Thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2012, lúc 21:30

Thông Điệp này được ban cho Cô Maria Tông đồ Lòng Thương Xót sau một tiếng rưỡi Chầu Thánh Thể.

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha vui mừng biết bao vì tình yêu của những tín hữu yêu dấu của Cha, những người kết hiệp hết sức mật thiết với Thánh Tâm Cha.

Cha vui thỏa nơi những con cái trung thành của Cha vì tình yêu họ dành cho Cha mang lại cho Cha niềm vui lớn lao giữa Nỗi Đau của Cha.

Họ là ánh sáng mang lại cho Cha sức mạnh cần thiết để dẫn dắt đạo binh của Cha. Những người con ưu tuyển này của Cha tin rằng chỉ có đức tin của họ mới mang họ đến với Cha.

Nhưng, điều mà họ không nhận ra là Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, đặc biệt là với những người có tấm lòng rộng mở, để họ có thể gia nhập vào Giáo Hội Còn Sót Lại của Cha trên trái đất.

Những tín hữu yêu dấu của Cha, những người tỏ lòng vâng phục, ý chí quyết tâm và tình yêu thuần khiết trong tâm hồn họ, sẽ là nền móng mà giờ đây Cha sẽ xây dựng lại Giáo Hội của Cha trên trái đất.

Đạo binh của Cha, vì tình yêu của họ dành cho Cha, giờ đây sẽ được trọng ban những Ân Sủng đặc biệt. 

Cha ban cho họ Ơn Toàn Xá để cho phép họ mang lấy Ngọn Đuốc của Cha và để họ có thể loan truyền sự hoán cải.

Tặng Ân này của Cha sẽ cho phép họ truyền bá Sự Thật về Lời Chí Thánh của Cha để Sự Thật ấy sẽ đánh động nhiều tâm hồn ở những nơi mà họ đi đến.

Họ phải dâng lời cầu nguyện này trong bảy ngày liên tiếp và họ sẽ được ban cho Ơn Toàn Xá và Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 24: Ơn Toàn Xá

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và tình yêu của Chúa thật vô bờ.

Chúng con không xứng đáng với Hy Tế Chúa đã thực hiện bằng cái chết của Chúa trên Thập Giá, nhưng chúng con biết rằng tình yêu của Chúa dành cho chúng con lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Khiêm Nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con vững bước tiến lên và dẫn dắt đạo binh của Chúa rao giảng Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa trên trái đất.

Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa.

Chúng con xin hiến dâng bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cứu các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa,

Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

Các con hãy dấn thân trong bình an, hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha và các con hãy nhớ rằng tình yêu của các con dành cho Cha làm bừng lên ngọn lửa trong Tâm Hồn Cha và mang lại niềm vui lớn lao cho Chúa Cha Hằng Hữu, cho Mẹ Đầy Ơn Phúc, cho các thiên thần và tất cả các thánh trên Thiên Đàng.

Cha yêu thương tất cả các con. Cha đang chờ đợi thời khắc mà Cha sẽ ôm chặt từng người và mọi người các con trong vòng tay Cha để các con có được bình an, tình yêu và niềm vui mà các con hằng chờ đợi trong suốt cuộc sống trần thế của các con.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con