Thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2012, lúc 20:15

Hỡi con, khi con phụng sự Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì con phải luôn thể hiện sự vâng phục. Đừng bao giờ thắc mắc về Lời Chí Thánh của Người vì Người nói ra Sự Thật và chỉ có Sự Thật mà thôi.

Biết bao nhiêu con cái của Mẹ chất vấn từng Lời Người nói ra, kể từ lúc khởi đầu. Đối với mỗi một người tuân theo Lời Chí Thánh của Người, trong Kinh Thánh, thì luôn có một người khác diễn giải Lời Người theo một cách khác.

Các con phải thực hiện mọi điều được mời gọi nơi các con dưới sự dẫn dắt của Con Mẹ.

Đừng bao giờ khuất phục trước những người đòi hỏi rằng Lời Người phải được sửa đổi cho phù hợp với lối diễn giải của họ.

Hỡi con gái của Mẹ, hãy nhanh chóng loan truyền những Thông Điệp mà Thánh Tử của Mẹ đang ban cho nhân loại để cứu những người tội lỗi đang bị hư mất. Thánh Tử của Mẹ chỉ có một ý định duy nhất và đó chính là cứu các linh hồn.

Hỡi con gái của Mẹ, con không có gì phải sợ hãi vì tất cả mọi điều mà Thánh Tử của Mẹ nói với các con không mâu thuẫn với những Giáo Huấn trong Hội Thánh của Người trên trái đất.

Ân Huệ của Người dành cho con cái của Mẹ là rất đặc biệt và giờ đây đang được ban cho tất cả các linh hồn trong thời cuối.

Thánh Tử của Mẹ quá rộng lượng và giàu Lòng Thương Xót đến nỗi Người muốn tuôn đổ trên những tội nhân những Ân Sủng đặc biệt để bảo đảm cho phần rỗi của họ.

Bất cứ ai ra sức ngăn cản Thánh Tử của Mẹ trong Sứ Vụ của Người, nhằm chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Người, sẽ bị chặn đứng bởi bàn tay của Chúa Cha Hằng Hữu.

Sứ Vụ để công bố Sách Sự Thật khi các Ấn được mở, là một trong những Sứ Vụ quan trọng nhất trên trái đất đối với Chúa Cha. Thế giới đã được hứa ban cho Sự Thật vào thời điểm này.

Tất cả các linh hồn, những người tin và những người không tin, đều phải được dạy cho biết Sự Thật vì họ đã quá xa rời Giáo Hội đến nỗi Sự Thật phải được ban cho họ theo cách này.

Tất cả các thiên thần đã được sai đến trái đất để bảo vệ nhân loại chống lại tên lừa dối và những sự dối trá mà hắn đang truyền bá đối với Sự Thật về ơn cứu rỗi đời đời.

Hỡi con gái của Mẹ, nhân loại không muốn nghe Sự Thật và người ta sẽ đặt nhiều trở ngại trước mắt con, nhưng điều đó sẽ là vô ích.

Không một người nào có thể ngăn chặn được Sách Sự Thật mà Thiên Chúa đang tỏ bày cho nhân loại vì nếu họ ra sức ngăn chặn thì Quyền Năng của Chúa Cha sẽ như những Lưỡi Lửa từ trời giáng xuống.

Hỡi con gái của Mẹ, con đừng bao giờ nghi ngờ những Thông Điệp này khi những Thông Điệp đang được Thiên Chúa ban cho các con.

Đừng bao giờ thay đổi một từ nào cho phù hợp với những ai buộc các con sửa đổi Lời của Thiên Chúa. Chỉ có một Chủ Tể duy nhất và đó chính là Thiên Chúa trong Danh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Giờ đây các con hãy dấn thân với lòng trông cậy vững vàng mà các con cần.

Hãy nhớ rằng những Thông Điệp này từ Thánh Tử của Mẹ là dành cho tất cả con cái của Thiên Chúa và không chỉ dành riêng cho Giáo Hội Công Giáo của Người hoặc cho dân Do Thái được tuyển chọn của Người mà thôi.

Những Thông Điệp này dành cho tất cả mọi người.

Mỗi một linh hồn đều được Chúa Cha yêu thương như nhau. Không có linh hồn nào được coi là quan trọng hơn linh hồn nào.

Mẹ Thiên Đàng của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi