Thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2012, lúc 20:15

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, các tín hữu của Cha phải đoàn kết lại với nhau như một gia đình và phải sống mạnh mẽ.

Cha ban cho tất cả môn đệ yêu dấu và tin tưởng nơi Cha những ân sủng để giữ bình tĩnh giữa cơn dông tố.

Trong khi trái đất vẫn tiếp tục rung chuyển theo mọi phương diện thì lời cầu nguyện của các con đang an ủi Cha trong suốt thời gian này.

Ôi! Trái tim Cha tan vỡ khi nhìn thấy những người vô tội bị giết chết trong các cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Những linh hồn đáng thương này bị hành hạ và chịu đau khổ như Cha đã chịu.

Sự độc ác mà Cha đang chứng kiến sẽ được giảm bớt và Bàn Tay trừng phạt của Cha Ta sẽ hoãn lại nhưng không thể ngăn cản được những nước này giết hại lẫn nhau.

Hỡi con gái của Cha, các Ấn đã được mở và các cuộc chiến tranh sẽ nhanh chóng xảy ra.

Các con hãy cầu nguyện để một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn bạo mang tính toàn cầu, cuộc chiến có thể quét sạch một phần ba nhân loại, được ngăn chặn.

Cha cần các con cầu nguyện nhiều hơn nữa. Cha nhận thấy rằng các con đang siêng năng cầu nguyện biết bao, nhưng Cha nài xin các con hãy kêu gọi càng nhiều càng tốt những nhóm cầu nguyện, bạn bè và các gia đình để cầu nguyện cho hòa bình.

Cha ban cho các con một Chiến Dịch Cầu Nguyện mới để cầu cho Hòa Bình trên Thế Giới. Chiến Dịch Cầu Nguyện (27) Cầu cho Hòa Bình trên Thế Giới 

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai chịu đau khổ vì chiến tranh tàn khốc.

Con cầu xin cho hòa bình được thấm nhuần vào những quốc gia khốn khổ này, những quốc gia mù lòa trước Sự Thật về sự Hiện Hữu của Chúa.

Xin che chở các quốc gia này bằng Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, để họ chấm dứt việc theo đuổi quyền lực trên những linh hồn vô tội.

Xin thương xót mọi quốc gia của Chúa, đang bất lực trong việc chống lại sự dữ tàn bạo trên toàn thể nhân loại. Amen.

Hỡi con gái của Cha, Cha nài xin các con hãy sống nhẫn nại vì chẳng bao lâu nữa Cuộc Hoán Cải sẽ diễn ra. Một khi Cuộc Hoán Cải diễn ra thì tất cả mọi sự sẽ trở nên bình yên hơn.

Các con hãy dấn thân trong bình an và yêu thương. Điều quan trọng trên hết là hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu yêu dấu của các con.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô