Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2012, lúc 19:50

Ta là Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của muôn loài. Ta đến nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Ta loan báo rằng mọi sự chuẩn bị giờ đây đã hoàn tất trước Biến Cố Lòng Thương Xót của Con Ta.

Hãy báo cho con cái Ta biết rằng bổn phận của họ là cầu nguyện cho tất cả các linh hồn đã xa rời Ta, Chúa Cha Hằng Hữu của họ. Chỉ có các con mới có thể giúp cứu những linh hồn này.

Ta cũng báo cho các con biết rằng người ta sẽ cảm nhận một số trận động đất khi Ta giáng phạt những linh hồn độc ác, những kẻ gây đau khổ cho người đồng loại của mình.

Hỡi con gái của Ta, một khi cuộc trừng phạt này qua đi, thì đó sẽ là thời gian cho Cuộc Cảnh Báo. Nhân loại sẽ tôn vinh Thánh Tử của Ta, khi họ xin ơn tha thứ vì lối sống mà họ đã xúc phạm đến Ta.

Nhiều người sẽ hoán cải. Nhiều người sẽ chết. Trong số những người sẽ chết thì linh hồn của họ có thể được cứu nhờ lời cầu nguyện của các con. Sau đó, thế giới sẽ bình yên một chút và được ban cho thời gian để ăn năn thống hối.

Hãy nhớ rằng Ta yêu thương tất cả con cái của Ta nhưng giống như bất kỳ người cha tốt lành nào, Ta cũng phải trừng phạt con cái Ta để họ hiểu sự khác biệt giữa đúng và sai. Cuộc thanh tẩy này sẽ thức tỉnh con cái của Ta và nhiều người nữa sẽ đón nhận những Ân Sủng, với lòng biết ơn, khi Ân Sủng được tuôn đổ trên nhân loại trong Cuộc Cảnh Báo.

Ta yêu thương các con và mong muốn của Ta là cứu từng người trong các con, bao gồm cả những người có tâm hồn chai đá, những người không chịu đón nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao