335. Thiên Chúa Cha: Ðộng đất sẽ được cảm nhận như là một phần của cuộc trừng phạt nhỏ trước khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2012, lúc 19:50

Ta là Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của muôn loài. Ta đến nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Ta loan báo rằng mọi sự chuẩn bị giờ đây đã hoàn tất trước Biến Cố Lòng Thương Xót của Con Ta.

Hãy báo cho con cái Ta biết rằng bổn phận của họ là cầu nguyện cho tất cả các linh hồn đã xa rời Ta, Chúa Cha Hằng Hữu của họ. Chỉ có các con mới có thể giúp cứu những linh hồn này.

Ta cũng báo cho các con biết rằng người ta sẽ cảm nhận một số trận động đất khi Ta giáng phạt những linh hồn độc ác, những kẻ gây đau khổ cho người đồng loại của mình.

Hỡi con gái của Ta, một khi cuộc trừng phạt này qua đi, thì đó sẽ là thời gian cho Cuộc Cảnh Báo. Nhân loại sẽ tôn vinh Thánh Tử của Ta, khi họ xin ơn tha thứ vì lối sống mà họ đã xúc phạm đến Ta.

Nhiều người sẽ hoán cải. Nhiều người sẽ chết. Trong số những người sẽ chết thì linh hồn của họ có thể được cứu nhờ lời cầu nguyện của các con. Sau đó, thế giới sẽ bình yên một chút và được ban cho thời gian để ăn năn thống hối.

Hãy nhớ rằng Ta yêu thương tất cả con cái của Ta nhưng giống như bất kỳ người cha tốt lành nào, Ta cũng phải trừng phạt con cái Ta để họ hiểu sự khác biệt giữa đúng và sai. Cuộc thanh tẩy này sẽ thức tỉnh con cái của Ta và nhiều người nữa sẽ đón nhận những Ân Sủng, với lòng biết ơn, khi Ân Sủng được tuôn đổ trên nhân loại trong Cuộc Cảnh Báo.

Ta yêu thương các con và mong muốn của Ta là cứu từng người trong các con, bao gồm cả những người có tâm hồn chai đá, những người không chịu đón nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link