Chúa Nhật ngày 12 tháng 2 năm 2012, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hôm qua Cha đã nhớ đến con. Cha đã đánh thức con trong đêm, con có nhớ không? Con đã quá mệt mỏi, nhưng khi ấy Cha rất muốn nói chuyện với con.

Hôm nay Cha phải khẩn thiết mời gọi con báo cho nhân loại biết rằng chiến tranh đang leo thang và nếu không có thêm nhiều tín hữu của Cha cầu nguyện, thì một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra.

Cuộc chiến tranh hạt nhân này đã gần kề nhưng việc cầu nguyện có thể ngăn chặn được nhờ Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu.

Cha cần thêm nhiều tín hữu để truyền bá Lời Chí Thánh của Cha cho tất cả nhân loại vì lợi ích của linh hồn các con.

Hỡi con gái của Cha, con đang bị tấn công bởi những người nói rằng Sách Thánh của Cha Ta đang bị gạt sang một bên để ưu tiên cho những Thông Điệp này.

Điều này là không đúng. Thông Điệp ngày nay của Cha là để củng cố các Giáo Huấn trong Kinh Thánh vì rất nhiều người trong thế giới ngày nay không biết trong Kinh Thánh có những gì.

Họ cũng sẽ không biết các dấu chỉ cảnh báo về thời cuối nếu như Cha không mặc khải những dấu chỉ ấy cho con lúc này. Tại sao ư? Cha phải chuẩn bị linh hồn các con cho Địa Đàng Mới của Cha.

Đừng bao giờ nghĩ rằng Cha đang tìm cách dẫn các con đi trên một con đường khác. Vì chỉ có một con đường dẫn tới Địa Đàng và Cha là Đấng dẫn dắt các con đến Cổng Địa Đàng.

Hãy chú tâm vào Lời Cha. Hãy lắng nghe lời mời gọi của Cha.

Hãy hiên ngang sánh bước với Cha và đừng sợ hãi trong tâm hồn vì Cha đang dẫn dắt đạo binh của Cha để giúp Cha thu hồi Vương Quốc của Cha trên trái đất.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con