Chúa Nhật ngày 19 tháng 2 năm 2012, lúc 03:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con không được phép sợ hãi những Thông Điệp này. Vì những Thông Điệp này đang được ban cho thế giới bởi tình yêu Cha dành cho toàn thể nhân loại. Việc hiểu biết về các biến cố sắp tới sẽ giúp chuẩn bị con cái của Cha để họ có thể bảo vệ Sự Thật.

Những Lời cảnh báo của Cha có thể giúp loan truyền ơn hoán cải và sẽ cho phép con cái Cha, một lần nữa, nhận biết Sự Thật về Lời hứa trở lại của Cha. Cuộc Quang Lâm của Cha sẽ diễn ra trong thời của các con.

Các con, những người thuộc thế hệ được tuyển chọn này, sẽ đón nhận những kỳ quan trong Triều Đại Vinh Hiển của Cha trên trái đất. Cha bao gồm trong số các con, những con cái ưu tuyển của Cha, kể cả những người đã quay lưng lại với Cha và khước từ sự Hiện Hữu của Chúa Cha yêu dấu, Thiên Chúa Tối Cao. 

Tình Yêu của Cha sẽ bảo bọc cả những người đang khinh thường Cha. Cuối cùng họ sẽ hoán cải. Việc đón nhận các Thông Điệp mà Cha trao ban cho con, vị ngôn sứ thời cuối của Cha, người được trao trách nhiệm mở Bảy Ấn, vẫn là chưa đủ. Điều hết sức quan trọng là phần rỗi của tất cả anh chị em các con trên thế giới.

Nước Nga và Trung Quốc sẽ tham gia vào một liên minh quyền lực. 

Điều này sẽ xảy ra khi Con thú mười sừng nổi lên thống trị người dân vô tội của nó, những người phải chịu đau khổ lâu dài.

Hỡi con gái của Cha, con thú mười sừng là Liên minh Châu Âu, được gọi là Babylon trong Sách Khải Huyền. 

Babylon sẽ sụp đổ và bị thống trị bởi Con Rồng Đỏ to lớn – Trung Quốc – và đồng minh của nó là con Gấu – nước Nga. Khi điều này xảy ra, cộng sản sẽ cai trị và thật khốn cho những ai bị bắt gặp cử hành nghi lễ tôn giáo trước sự hiện diện của chúng. Tất cả các tôn giáo sẽ bị cấm nhưng các Kitô hữu sẽ phải chịu cuộc bách hại nặng nề nhất.

Giáo Hội Công Giáo sẽ không hề được dung thứ và họ sẽ phải tổ chức Thánh Lễ bí mật. Hỡi tất cả các tín hữu của Cha, đã đến lúc các con bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai của các con. Cha sẽ luôn hướng dẫn các con. Giờ đây hãy bắt đầu chuẩn bị vì các con sẽ có thời gian để thực hiện điều này.

Một lần nữa, Cha nói với các con rằng, hãy cầu nguyện và nhiều lời cầu nguyện sẽ làm giảm sức mạnh của Con Thú, Con Gấu và Con Rồng Đỏ. Chúng sẽ cai trị trong một thời gian rất ngắn. Vì sau đó chúng sẽ bị tiêu diệt.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại

Chúa Giêsu Kitô