Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012, lúc 16:24

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những ân sủng mà Thiên Chúa đang tuôn đổ xuống trên con là để làm cho con mạnh mẽ hơn trong Sứ Vụ này, khi Thiên Chúa ban cho con thêm lòng trông cậy vững vàng.

Hỡi các con, lòng trông cậy vào Ta là điều rất quan trọng. Quả thật, lòng trông cậy của các con mang lại cho Thánh Tâm Ta nhiều nỗi hân hoan vui mừng khi Ta cảm nhận tình yêu mà các con dành cho Ta.

Tuy nhiên, chỉ khi nào các con hết lòng trông cậy vào Ta và bỏ qua hết tất cả những mối lo lắng bằng cách giao phó những mối lo lắng của các con cho Ta thì các con mới có thể cảm nhận được bình an đích thực.

Biết bao nhiêu những con cái của Ta cầu nguyện cho những ý chỉ đặc biệt. Ta lắng nghe từng ý chỉ cầu nguyện một.

Nhưng, khi các con cầu xin Ta những điều hết sức quan trọng đối với các con, thì các con buộc phải gạt qua một bên những nỗi sợ hãi của các con.

Nỗi sợ hãi không đến từ Ta.

Nỗi sợ hãi là do Satan gây ra cho các con như là cách để gây đau khổ cho các con.

Các con không hiểu được điều này hay sao? Khi các con sợ hãi một điều gì đó mà các con nghĩ là trói buộc cuộc sống của các con, thì khi các con càng sợ hãi thì vấn đề càng trở nên nghiêm trọng.

Chỉ khi nào các con ngừng lại và thưa lên với Ta rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo lắng của con trong Sứ Vụ này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa để Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý của Ngài.”, thì tâm trí các con mới được bình an.

Hỡi các con, đây mới chính là lòng trông cậy mà Ta muốn nói tới. Lòng trông cậy vào Ta có nghĩa là các con thể hiện niềm tin hết sức mạnh mẽ. Hãy tín thác vào Ta. Ta đã chết vì tội lỗi của các con – chết cho từng người trong các con đang sống trong thế giới hiện nay. Tại sao các con lại không tín thác vào Ta?

Ta yêu thương các con không giống bất kỳ người nào trên thế giới này. Không một ai có thể yêu thương các con như Ta yêu thương các con. Các con hãy luôn khắc ghi điều này.

Giờ đây các con hãy dấn thân trong tình yêu thương và bình an. Ta luôn ở bên các con từng giây phút trong ngày, chỉ chờ các con kêu cầu đến Ta.

Người Bạn yêu dấu và là Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Vua của Lòng Thương Xót, Chúa Giêsu Kitô