Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2012, lúc 16:42

Ta là Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của muôn loài, Thiên Chúa Tối Cao.

Hỡi con gái của Ta, điều quan trọng là những ai tuân theo các Giáo Huấn trong Giáo Hội Công Giáo phải đón nhận Kỷ Nguyên mà Ta đã hứa ban cho tất cả con cái Ta.

Lời trong Sách Thánh của Ta – Kinh Thánh, thì không sai sự thật.

Lời hứa của Ta có ở trong Sách Công Vụ Tông Đồ.

Thánh sử Gioan cũng đã nói về Cuộc Quang Lâm Đầy Vinh Hiển của Con yêu dấu Ta khi Người sẽ trị vì Kỷ nguyên Mới của Hòa bình trong 1.000 năm.

Tại sao những người tự xưng là thông hiểu Lời Chí Thánh của Ta lại không chịu đón nhận một phần của Lời Ta, mà không phải là những người khác?

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, giờ đây Ta nói với các con rằng hãy mở Sách Sự Thật ra.

Các con có bổn phận phải rao giảng Sự Thật.

Các con không được phép lắng nghe những người trong hàng ngũ của các con đang bóp méo Sự Thật liên quan đến Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình trên trái đất.

Điều gì khiến cho anh em các con trong Giáo Hội Công Giáo của Ta chối bỏ Sự Thật?

Các con đã làm cho con cái Ta phải hoang mang.

Vì lòng trung thành của con cái Ta đối với Giáo Hội Chân Chính Duy Nhất, Giáo Hội Công Giáo, mà các con đang tước mất cơ hội của họ để chuẩn bị linh hồn cho Triều Đại của Con Ta nơi Địa Đàng Mới trên trái đất.

Bổn phận của các con là phải nói cho con cái của Ta về Sự Thật.

Đối với con cái của Ta, các con không bao giờ được phép tước mất của họ cơ hội để đến với Sự Thật trong Kinh Thánh, vốn chứa đựng Lời Chân Thật.

Các con phải đón nhận Lời mà Thánh Tử của Ta đã hứa sau Cuộc Phục Sinh Vinh Hiển của Người từ cõi chết.

Người đã nói rằng Người sẽ lại đến. Giờ đây Cuộc Quang Lâm của Con yêu dấu Ta trên trái đất, đang đến gần.

Nếu các con tin vào những Lời Hứa của Con Ta thì các con sẽ hiểu được điều Người đã nói. Khi Người đến để cai trị và đón nhận Ngai Vàng Chính Đáng của Người trong Địa Đàng Mới mà Ta đã tạo dựng nên cho tất cả các con trên trái đất.

Đừng bao giờ nghi ngờ Lời từ Đôi Môi Thánh Thiêng của Con yêu dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Các con hãy biết rằng Ta là Cha yêu dấu của các con và Ta muốn tất cả các con gắn bó nên một gia đình với Thánh Tử của Ta trong Địa Đàng.

Các con hãy đón nhận Sự Thật. Đừng bóp méo Sự Thật, hoặc điều chỉnh cho phù hợp với lối diễn giải sai lầm của các con về Sự Thật. Ta là Sự Thật.

Các con không thể thay đổi được Ta hoặc thay đổi được việc Ta là Ai. Sự Thật sẽ giải thoát các con.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao