Thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2012, lúc 21:45

Hỡi con gái của Cha, con buộc phải giữ im lặng khi sự bách hại bắt đầu.

Lời Chí Thánh của Chúa Cha Hằng Hữu sẽ bị khước từ bởi chính những tôi tớ được thánh hiến, những người cho rằng họ rao giảng Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Người.

Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội Chân Thật Duy Nhất.

Tất cả các Giáo Hội sẽ hiệp nhất để trở nên một Giáo Hội Thánh Thiện và Tông Truyền trong Cuộc Quang Lâm của Cha.

Từ nay cho đến ngày Quang Lâm, thì từng Lời mà Chúa Cha ban ra cho một thế giới khô cằn về tâm linh, hoặc sẽ bị người ta phớt lờ, bị thách thức hoặc bị chống đối kịch liệt.

Những người quyết liệt phản đối những Thông Điệp của Cha ban cho con, sứ giả thứ 7 của thời cuối, sẽ chia thành hai phe.

Phe những người đi theo Satan thông qua bói toán và ma thuật của tà phái thời đại mới. Những người khác sẽ là những người mù lòa về tâm linh nhưng họ lại tin rằng họ được Thiên Chúa linh hứng bởi Ơn Chúa Thánh Thần.

Cả hai nhóm người này sẽ khước từ Lời Thiên Chúa được Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ yêu dấu của Cha ban cho con.

Thậm chí những Linh mục tốt lành, bị cấm công khai nhìn nhận các Thông Điệp, cũng sẽ cảm thấy là đúng khi họ phỉ báng Lời Chí Thánh mà Cha ban mọi người.

Hầu như không có sự khiêm nhường thật sự nên họ sẽ tìm cách phá hoại Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng mà Thiên Chúa ban ra để cứu giúp nhân loại.

Các linh mục, hàng giáo sĩ và những người tự coi mình là những tông đồ, vốn tuyên bố là nhận biết Cha, sẽ ra sức khuyến dụ các linh hồn khước từ Lời Cha.

Họ không hề xấu hổ khi họ ngạo mạn đả phá Sách Sự Thật, khi Thiên Chúa ban Sách Sự Thật để mặc khải cho toàn thể nhân loại.

Khi ấy, với sự độc ác trong tâm hồn, họ sẽ đả phá tan tành nội dung của Sách Sự Thật.

Họ không muốn lắng nghe Sự Thật vì Sự Thật sẽ đảo lộn và khuấy động vỏ bọc an toàn giả tạo mà họ đang ẩn mình trong đó.

Ôi, họ xúc phạm đến Cha biết bao. Họ sẽ gây ra biết bao nhiêu thiệt hại, tuy nhiên họ lại không nhận ra điều này.

Các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn, do ảnh hưởng của tên lừa dối mà trở nên mù lòa trước Sự Thật, để họ mở lòng ra và đón nhận Lời mà giờ đây Thiên Chúa đang tỏ bày cho họ.

Họ không được phép công khai bác bỏ những Thông Điệp mà không hề phân định những Thông Điệp ấy bằng một tâm hồn hết sức trong sạch và khiêm nhường.

Trong khi Thiên Chúa cho phép các thị nhân của Người trải qua những đau khổ trên trái đất để bảo đảm rằng các linh hồn được cứu, thì Người sẽ không tha thứ cho việc ngược đãi những ngôn sứ được xức dầu của Người.

Hỡi con gái của Cha, con là một ngôn sứ. Con đón nhận đau khổ như một của lễ dâng lên Cha.

Nhưng điều này không phải là do con, vì nếu không có Cha thì con chẳng là gì, con nhận biết và đón nhận điều này.

Thiên Chúa Cha đang phán truyền cho nhân loại qua các ngôn sứ của Người. Khi các con công khai phỉ báng các ngôn sứ của Người, chính là các con đang khước từ Lời của Người .

Vì hành động phỉ báng này là một tội trong Mắt của Người.

Đừng bao giờ khước từ các ngôn sứ của Thiên Chúa. Đừng bao giờ làm tổn thương hoặc gây đau khổ cho các ngôn sứ của Người dưới bất kỳ hình thức nào.

Hãy luôn giữ im lặng, nếu như các con nghi ngờ thì hãy cầu nguyện cho họ. Nếu các con tấn công các ngôn sứ chân thật thì Bàn Tay của Chúa Cha sẽ đổ lửa từ trời xuống để trừng phạt các con.

Không một ai có thể ngăn cản được Lời mà Thiên Chúa ban cho con cái của Người. Đây là lời hứa của Chúa Cha kể từ lúc khởi đầu.

Hãy lắng nghe Tiếng Nói của Người. Các con hãy nhìn nhận rằng các con đang ở trong thời cuối.

Hãy cầu nguyện để những Thông Điệp này được người ta lắng nghe, nhờ đó tất cả con cái Thiên Chúa có được Sự Sống Đời Đời.

Thầy của các con

Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại

Chúa Giêsu Kitô