Thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2012, lúc 05:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự sắp đặt theo Thánh Ý Chúa Cha sẽ không giống như sự hiểu biết của các con.

Các tín hữu của Ta phải kiên nhẫn khi tất cả mọi thứ trong thế giới sẽ tiến triển như được tiên báo trong Kinh Thánh của Chúa Cha.

Tất cả mọi sự sẽ được thực thi theo sự sắp đặt của Chúa Cha và tùy vào hiệu quả trong những lời cầu nguyện của các con nhằm giúp ngăn chặn các cuộc chiến tranh trên toàn cầu.

Chẳng còn bao lâu nữa, tất cả những Lời Hứa của Ta sẽ được hoàn tất.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải tín thác nơi Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con. Hãy cầu nguyện cho các linh hồn và phó thác tất cả mọi sự trong Tay Ta.

Đừng bao giờ quên cầu nguyện thường xuyên hết sức có thể với Chúa Cha để Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống bảo vệ các con và gia đình của các con.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (33) để xin Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống và đón nhận Ấn Tín với niềm vui, tình yêu và lòng biết ơn.

Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu.

Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời.

Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha yêu dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con.

Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi.

Con yêu mến Cha, lạy Cha yêu dấu.

Lạy Cha thân yêu, con xin an ủi Cha trong thời buổi này.

Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu rỗi cho hết thảy con cái Cha. Amen.

Hãy nhớ rằng các con cũng phải khuyến khích những người khác cầu nguyện trong 7 ngày bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện (24) để đền bù tội lỗi của các con.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng thế gian. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa thật vô bờ.

Chúng con không xứng đáng với Hy Tế Chúa đã thực hiện bằng cái chết của Chúa trên Thập Giá, nhưng chúng con biết rằng Tình Yêu của Chúa dành cho chúng con lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Ơn khiêm nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con vững bước tiến lên và dẫn dắt đạo binh của Chúa rao giảng Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa trên trái đất.

Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa.

Chúng con xin hiến dâng bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cứu các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa,

Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

Đối với những ai chống đối Ân Huệ đặc biệt của lời cầu nguyện mà qua đó Ta ban Ơn Toàn Xá, thì các con phải biết cho điều này: Ta là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Ta đã được Thiên Chúa trao ban Quyền Năng để tha thứ mọi tội lỗi.

Các linh mục thánh thiện của Ta cũng đã được ban cho quyền năng để tha thứ tội lỗi qua Bí Tích Giải Tội.

Ta truyền cho các con phải đón nhận Ơn Toàn Xá của Ta vì lợi ích của những người không thể lãnh nhận Bí Tích Giải Tội hay những người không thuộc về Giáo Hội Công Giáo.

Chẳng lẽ các con lại khước từ những linh hồn quý giá này quyền được đón nhận Ân Huệ của Ta sao?

Tại sao các con lại tìm cách ngăn cản những linh hồn này đón nhận Ơn tha thứ sau khi họ đã đón nhận Lời Chí Thánh của Ta?

Chẳng lẽ các con muốn họ không được tha thứ trong Ánh Mắt của Ta sao?

Các con phải tỏ lòng yêu mến anh chị em của các con và hãy vui mừng khi họ được Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, ban cho Ân Huệ đặc biệt này.

Hỡi con gái của Ta, thậm chí nếu họ không bao giờ đọc những Thông Điệp mà Ta ban cho con, thì mọi tội nhân đều có quyền cầu xin Ta tha thứ một khi họ tỏ thực lòng thống hối.

Hãy mở rộng tâm hồn các con và hãy xin Ơn khiêm nhường. Các con không biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ không thể nào ngự vào linh hồn của những người chai đá sao?

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô