359. Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi: Hỡi các con, hãy tỉnh thức. Các con phải đón nhận Sự Thật.


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ bảy ngày 3 tháng 3 năm 2012, lúc 14:33

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, nỗi thống khổ của Con Mẹ ngày nay giống như nỗi thống khổ của Người khi Người còn sống trên trần thế này.

Nỗi Đau mà Người phải chịu khi ấy, vốn gây ra nỗi thống khổ khủng khiếp nhất cho Người, không phải là Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Người, mà là cách mà nhân loại đã khước từ Người.

Ngày nay Lời Người cũng bị khước từ giống hệt như xưa.

Ngày nay Người bị chế nhạo theo cách mà nó có thể gây ra đau buồn và thống khổ, không chỉ đối với Mẹ, Mẹ yêu dấu của Người, mà còn đối với những tín hữu nhiệt thành của Người trên trái đất.

Thật hết sức đau thương khi chứng kiến biết bao nhiêu con cái Thiên Chúa đã quay lưng lại với các Bí Tích Thánh Thiêng và các Giáo Huấn trong Giáo Hội.

Biết bao nhiêu linh hồn đang bị hư mất.

Hỡi các con, Mẹ van xin các con hãy lãnh nhận Thập Giá của Con Mẹ và hãy làm gương. Hãy đón nhận Thánh Tử của Mẹ bằng tâm hồn đơn sơ.

Hỡi các con, để yêu mến Thánh Tử của Mẹ và tôn vinh Chúa Cha Hằng hữu thì thật đơn giản.

Đừng bao giờ phân tích Lời của Con Mẹ. Chỉ cần tuân theo những Lời Dạy không bao giờ đổi thay của Người.

Hãy lắng nghe những Lời của Con Mẹ khi giờ đây Người thông truyền cho các con từ Thiên Đàng.

Người mời gọi các con chuẩn bị linh hồn cho Cuộc Quang Lâm của Người.

Giờ đây khi Người thông truyền cho các con, Người thực hiện điều này vì tình yêu của Người dành cho nhân loại.

Lời Chí Thánh của Người sẽ nuôi dưỡng linh hồn các con và làm cho linh hồn các con mạnh mẽ trở lại. Giờ đây đừng khước từ lời mời gọi của Người dành cho các con.

Người muốn cứu lấy từng linh hồn và mọi linh hồn. Nhưng để thực hiện được điều đó, Người phải nhắc nhở các con về sự khác biệt giữa những điều đúng đắn và những điều sai trái.

Biết bao nhiêu người trong các con không được dẫn dắt hoặc không được dạy bảo về tính nghiêm trọng của tội lỗi.

Lòng khoan dung trong xã hội các con và trong các Giáo Hội có nghĩa là điều mà nhiều người trong các con nghĩ là không quan trọng lại là một tội lỗi nghiêm trọng trong mắt của Thiên Chúa.

Giờ đây Giáo Hội đang ở trong bóng tối khủng khiếp và đã là mục tiêu của tên lừa dối trong nhiều năm.

Giờ đây Thánh Tử của Mẹ phải can thiệp và dẫn dắt các con khi sự ly giáo trong Giáo Hội sẽ sớm bùng nổ.

Hỡi các con, hãy tỉnh thức. Các con phải đón nhận Sự Thật.

Thế giới hiện nay sẽ thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa. Trong quá khứ nhiều sứ giả đã được sai đến để chuẩn bị các con cho Biến Cố này.

Đây là những lời cảnh báo cuối cùng dành cho nhân loại để thúc đẩy họ chuẩn bị cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Con Mẹ.

Sau Biến Cố Lòng Thương Xót của Người, khi mà Người mở mắt cho cả nhân loại để nhìn nhận tội lỗi của họ, Người sẽ ban cho họ thêm chút ít thời gian để tìm kiếm ơn cứu rỗi.

Khi ấy, các con sẽ được ban cho sự chỉ dẫn để chuẩn bị linh hồn các con cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô, Thánh Tử Yêu Dấu của Mẹ, Đấng sẽ trở lại trong Vinh Quang như đã được tiên báo.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

0 Shares
Share via
Copy link