Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hôm nay Cha đến để an ủi con trong lúc con đang phải chịu đau khổ tấn công từ mọi phía.

Các con hãy biết rằng Gioan Thánh Sử đã được Thiên Chúa trao cho một Cuốn Sách chưa được mở ra – Sách Sự Thật – để giờ đây thế giới lắng nghe được Sự Thật trong thời cuối này.

Cuốn Sách mà Thiên Chúa ban cho Thánh Gioan đã không còn bị niêm phong nữa vì các Ấn đã được mở ra. Và rồi sau đó, các Ấn đã được đóng lại và không được tiết lộ cho đến thời cuối.

Đã đến thời điểm để con mở Sách Sự Thật ra và tiết lộ những nội dung trong Sách để con cái Thiên Chúa chuẩn bị linh hồn họ cho Sự Sống Vĩnh Cửu.

Sách Sự Thật đang được mặc khải cho con – vị sứ giả thứ bảy của thời cuối.

Qua tiếng nói của con, Sự Thật cuối cùng sẽ được mặc khải và những điều huyền bí trong Sách Khải Huyền sẽ được tỏ bày cho một thế giới vô tín.

Chẳng bao lâu nữa, tình trạng bội giáo sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các tín hữu mà còn ảnh hưởng đến các tôi tớ đã được thánh hiến trong Giáo Hội.

Thời điểm cho Cuộc Thú Tội toàn cầu đã đến gần.

Một khi biến cố này diễn ra thì cuộc hoán cải vĩ đại sẽ xảy ra trên toàn thế giới.

Khi ấy người ta sẽ khao khát tìm kiếm Sự Thật trong cuốn Sách không niêm ấn mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại trong thời cuối.

Con là sứ giả không những được giao cho nhiệm vụ chuẩn bị nhân loại cho phần rỗi của các linh hồn mà con còn có nhiệm vụ loan báo Triều Đại của Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con