Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012, lúc 20:30

Con gái rất yêu dấu của Cha, Cha sẽ bảo vệ con bằng những Ân Sủng đặc biệt cần thiết để đem lại cho con sức mạnh nhằm đối phó với những thế lực của sự dữ, vốn đang ra sức cản trở Sứ Vụ Thánh Thiêng này.

Điều quan trọng là con phải hiểu rằng ý kiến của người đời không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là Lời Chí Thánh của Cha.

Lời Cha chính là Sự Thật. Cha là Sự Thật. Bất kỳ ai nói với con rằng những Thông Điệp này không phù hợp với Giáo Huấn của Cha, đều là kẻ nói dối.

Họ không nhận biết Cha. Họ có thể nghĩ rằng họ nhận biết Cha nhưng họ chỉ có thể nhận biết Cha nếu như họ khiêm nhường trong lòng.

Những ai có quan điểm mâu thuẫn với Lời Cha đều mắc tội kiêu ngạo.

Lòng kiêu ngạo làm cho ngay cả những tôi tớ được thánh hiến của Cha, mù quáng trước Sự Thật về Lời Chí Thánh của Cha.

Lời hứa của Cha đối với nhân loại là Cha sẽ đến một lần nữa trong Vinh Quang để Phán Xét kẻ sống và kẻ chết, phải ứng nghiệm.

Cuộc Quang Lâm của Cha, không thể bị cản trở hay bị ngăn chặn.

Những lời cảnh báo của Cha dành cho nhân loại là quan trọng khi Cha ban cho họ vì tình yêu của Cha dành cho mọi linh hồn.

Cha phải chuẩn bị tất cả con cái Thiên Chúa một cách đầy đủ cho Biến Cố hết sức vinh hiển này.

Nhiều kẻ sẽ ra sức ngăn chặn con.

Nhiều kẻ sẽ tìm cách làm suy yếu Lời Chí Thánh của Cha, và nhiều kẻ sẽ ra sức hãm hại con để ngăn cản con người lắng nghe Lời Chí Thánh của Cha.

Tất cả những nỗ lực đó sẽ đều vô dụng.

Chỉ có Cha, Chúa Giêsu Kitô, mới có Quyền Năng ban Ơn Cứu Rỗi Đời Đời cho toàn thể nhân loại.

Chỉ có Cha mới có Quyền Năng để chuẩn bị linh hồn của toàn thể nhân loại cho việc thừa kế của họ trong Địa Đàng.

Không một ai, ngay cả Satan, tên vua của bóng tối và tay sai của hắn, có thể ngăn chặn điều này xảy ra.

Các con hãy luôn ghi nhớ điều này: Cha sẽ bảo vệ tất cả những ai tuân theo Lời Chí Thánh của Cha.

Các con có thể cảm thấy sợ hãi bởi những biến cố toàn cầu khi các thế lực bóng tối bao phủ đất nước các con.

Những biến cố này sẽ gây khốn khó cho các con nhưng các con không được phép sợ hãi, vì Cha sẽ mang các con vào Vương Quốc Mới của Cha trên trái đất.

Tất cả những gì Cha đòi buộc là các con hãy tín thác vào Cha.

Hãy để Cha dẫn dắt các con.

Hãy để Cha chỉ cho các con cách thanh tẩy linh hồn các con bằng những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Cha ban cho các con.

Rồi hãy giao phó mọi sự cho Cha.

Hãy nhớ rằng tình yêu Cha dành cho tất cả các con mạnh đến nỗi không một ai có thể làm phai mờ Tình Yêu Tinh Tuyền và Lòng Trắc Ẩn mà Cha dành cho mỗi một người con của Thiên Chúa trong Thánh Tâm Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại