Thứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2012, lúc 19:52

Con gái rất yêu dấu của Cha, thế giới đã chờ đợi thời điểm này hai ngàn năm rồi.

Một số người cảm thấy sợ hãi trong lòng, một số khác thì cảnh giác đề phòng và tự hỏi khi nào thì thời điểm đó sẽ tới, và giờ đây thời điểm ấy đã tới.

Đây là thời điểm mà Cha sai đến vị ngôn sứ thời cuối, là con – Maria, để cuối cùng con giới thiệu Sách Sự Thật, và Sách Sự Thật mặc khải những điều được chép trong Sách Khải Huyền.

Cha là Thiên Chúa mà tất cả con cái của Cha kêu cầu trong những thời điểm kinh hoàng này.

Cha chính là Đấng mà giờ đây những con cái khốn khổ của Cha phải kêu cầu.

Giờ đây Cha quy tụ gia đình của Cha để chúng ta có thể hiệp nhất trong trận chiến cuối cùng nhằm tiêu diệt con rồng đỏ, kẻ đã gây đau khổ cho nhân loại trong một thời gian quá dài.

Hỡi các con, đừng sợ hãi. Không một tổn hại nào xảy ra cho những ai mang Ấn Tín của Cha, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Satan và những thiên thần sa ngã của hắn, những kẻ giờ đây đang tàn phá trái đất, không có quyền trên những ai mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Hỡi các con, các con phải lắng nghe Cha và hãy đón nhận Ấn Tín của Cha vì Ấn Tín ấy sẽ bảo vệ không những mạng sống mà còn linh hồn của các con nữa.

Hãy đọc lời nguyện này mỗi ngày để đón nhận Ấn Tín của Cha.

Hãy bảo đảm rằng mỗi thành viên trong gia đình các con và những người thân yêu của các con hiểu được tầm quan trọng về Ấn Tín của Cha.

Tình yêu của các con dành cho Ta, Cha Thiên Đàng của các con, sẽ là Ân Sủng cứu rỗi các con và mang lại cho các con sức mạnh cần thiết. Ấn Tín Bảo Vệ của Cha được báo trước vì Ấn Thứ Hai đang được mở ra.

Người cưỡi ngựa đỏ là thần báo thù đến từ âm phủ, kẻ sẽ tiêu diệt con cái Cha bằng nhiều cuộc chiến tranh sắp tới. Nhưng hắn sẽ bỏ qua những người con nào của Cha có Ấn Tín trên trán họ.

Giờ đây các con hãy chuẩn bị vì những cuộc chiến tranh đó thực sự đang diễn ra và thêm nhiều cuộc chiến nữa đang được dàn dựng ở khắp mọi nơi trên mặt đất, đặc biệt là ở Trung Đông và những vùng đất đã từng lưu dấu chân Con Yêu Dấu của Cha khi Người còn sống trên mặt đất.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Ấn Tín Bảo Vệ – Lời nguyện với Thiên Chúa Cha (được ban cho Maria Divine Mercy vào ngày 20 tháng 2 năm 2012)

Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33 này để đón nhận Ấn Tín của Cha và hãy lãnh nhận Ấn Tín với tình yêu, niềm hân hoan và cảm tạ.

Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu.

Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời.

Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha yêu dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con.

Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi.

Con yêu mến Cha, lạy Cha yêu dấu.

Lạy Cha thân yêu, con xin an ủi Cha trong thời buổi này.

Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu rỗi cho hết thảy con cái Cha. Amen.