Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012, lúc 15:30

Con gái rất yêu dấu của Cha, đây là thời điểm Ấn Thứ Hai mở ra khi các cuộc chiến gia tăng và lan rộng.

Hỡi con gái của Cha, thần chiến tranh đến cùng một nguồn và các cuộc chiến này đều có liên quan với nhau.

Các cuộc chiến không xảy ra vì những bất ổn khu vực. Phương Tây đã dàn dựng những cuộc chiến tranh này.

Các cuộc chiến tranh này là do người ta cố ý khơi ra chỉ để thống trị và nhiều quốc gia trong số này được mô tả là độc ác, khi người ta loan truyền những điều dối trá về các nhà lãnh đạo chính trị của họ.

Hỡi các con, các cuộc chiến tranh này đã được dàn dựng một cách đầy xảo quyệt, trong cùng một thời điểm, với mục tiêu là lần lượt loại bỏ hết nhà lãnh đạo này đến nhà lãnh đạo khác.

Rồi người ta sẽ đưa ra những giải pháp hòa bình và được tán thành, nhưng tất cả đều là giả dối.

Hỡi con cái của Cha, các con đang bị lừa gạt.

Tin đồn chiến tranh thì cũng chỉ là tin đồn. Các tin đồn đó bắt đầu như thế nào? Ai là người khởi xướng và lý do là gì?

Các con có nghĩ rằng tại sao lại có nhiều quốc gia bị lôi kéo vào những cuộc chiến ấy cùng lúc như vậy không?

Đây không phải một sự ngẫu nhiên.

Một kế hoạch đang được dàn dựng bởi tên Phản Kitô để kiểm soát và xâm chiếm những quốc gia giàu tài nguyên.

Một khi chúng thống trị được các quốc gia này chúng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Khi những cuộc chiến gia tăng và khiến cho con người rã rời thì tên Phản Kitô sẽ thể hiện như là kẻ kiến tọa hòa bình.

Chỉ một ít người trong các con được dạy cho biết Sự Thật vì tên Phản Kitô và những tổ chức của hắn, kiểm soát hệ thống truyền thông trên thế giới.

Những cuộc chiến tranh này sẽ gia tăng vì thế các con hãy cầu nguyện ngay bây giờ để những kế hoạch của chúng bị vô hiệu.

Các con hãy biết rằng Do Thái, một đất nước chịu ảnh hưởng quá nhiều từ phương Tây, sẽ bị Hoa Kỳ loại bỏ và bị phản bội vào lúc họ ít ngờ tới nhất.

Khi ấy nạn Diệt Chủng người Do Thái sẽ lại xảy ra như Cha đã nói tới.

Các con hãy ra sức cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho người Do Thái, họ sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ vì tội lỗi của họ cho tới ngày Cha Quang Lâm.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con