Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2012, lúc 19:00

Hỡi con của Mẹ, chính tại thời điểm này, tất cả các thị nhân, tiên tri và những linh hồn được ưu tuyển, sẽ phải chịu cuộc bách hại khủng khiếp nhất.

Chuỗi ngày của Satan gần như kết thúc và hắn sẽ sử dụng mọi vũ khí có được, đặc biệt là một số linh mục thánh thiện, để cố gắng bôi nhọ lời của Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con và Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Chưa bao giờ lại có quá nhiều sự chống đối trước những mặc khải của Thiên Chúa như ngày nay.

Bóng tối tiếp tục xâm chiếm Giáo Hội và nhiều người trong Giáo Hội đang làm tất cả những gì có thể được để dập tắt lời của các thị nhân.

Họ không muốn Sự Thật xuất hiện và họ sẽ ngăn cản việc công bố những kinh nguyện mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua các thị nhân để cứu các linh hồn.

Các con hãy cầu nguyện để những nỗ lực của họ không ngăn chặn được Sứ Vụ của Con Mẹ hay làm mù lòa những tín hữu trước Ơn Chúa Thánh Thần khi Ân Sủng tiếp tục được tuôn đổ trên linh hồn những ai hiểu được những Thông Điệp này.

Lời cầu nguyện và lòng trung thành của các con đối với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ chưa bao giờ lại quan trọng như hiện nay, khi mây đen tăm tối tiếp tục ngự trị Giáo Hội của Con Mẹ.

Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để Ánh Sáng của Con Mẹ chiếu soi, nhờ đó những linh hồn lầm lạc được Lời Chí Thánh của Người soi sáng.

Cám ơn con đã đáp lời mời gọi của Mẹ, hỡi con, đặc biệt là trong lúc đau buồn khủng khiếp trong linh hồn con, khi nỗi đau thương mà con phải chịu là do bàn tay của những người tuyên xưng rằng họ rao giảng nhân Danh Thiên Chúa.

Mẹ Thiên Đàng của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi