Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012, lúc 18:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, cuối cùng thì hôm nay con cũng đã nhận thấy rằng Lời Chí Thánh của Cha không chỉ bị chống đối kịch liệt bởi những thành phần trong giáo hội Cha, mà còn bị khước từ nữa.

Những người không xứng đáng sụp lạy dưới chân Cha để nài xin Lòng Thương Xót, thì lại tuyên bố rằng chính họ mới xứng đáng để phán xét Lời Chí Thánh của Cha, Lời được ban cho nhân loại để cứu linh hồn họ.

Cha là Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, hằng mong muốn cứu vớt tất cả con cái của Cha và là Đấng chậm bất bình.

Hôm nay Đức Kiên Nhẫn của Cha đã bị thách thức khi một cuộc tấn công nữa, lần này từ một người tuyên xưng là rao giảng nhân Danh Cha, đã thực hiện nhằm phá hoại những Thông Điệp này.

Hỡi con gái của Cha, từ hôm nay con không được giao thiệp với bất cứ vị đại diện nào thuộc loại này mà không xin phép Cha trước.

Giờ đây có một thành phần nhất định trong giáo hội của Cha đang cùng nỗ lực bịt miệng con.

Hỡi các con, thời buổi này là lúc mà đức tin của những tín hữu nhiệt thành nhất của Cha, kể cả những thành viên trong giáo hội của Cha, sẽ bị thử thách theo những cách thức chưa từng có kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha.

Giống như Cha đã bị đối xử thậm tệ và bị kết án tử vì dám nói lên Sự Thật khi Cha đến lần thứ nhất thế nào, thì người ta cũng sẽ đối xử với các ngôn sứ của Cha cùng một cách thức như vậy trước Cuộc Quang Lâm của Cha.

Họ sẽ bị khinh thường, bị chế nhạo và bị biến thành những người có vẻ dại dột, khi họ loan truyền Lời Cha.

Họ sẽ bị buộc tội là dị giáo bởi những người rao giảng những Giáo Huấn của Cha, nhưng lại là những người không nhận ra Lời Cha ban cho thế giới ngày nay.

Hãy biết sợ hãi, hỡi những ai đang ra sức ngăn cản con đường mà Cha đang đặt để trước mắt các con để cứu nhân loại.

Các con sẽ bị trừng phạt.

Các con sẽ phải trả lẽ với Cha vì sự bất công mà các con gây ra cho những người được sai đến để công bố Lời của Thiên Chúa, trong thời cuối.

Khi khước từ các ngôn sứ của Thiên Chúa là các con khước từ Lời của Thiên Chúa.

Thói kiêu ngạo làm các con mù quáng trước Sự Thật và các con không có quyền để thay mặt Cha.

Các con xúc phạm đến Cha hết sức nặng nề và việc các con khước từ Lời Chí Thánh của Cha, làm tổn thương Cha sâu sắc.

Cha phải khóc vì sự khước từ độc ác của các con đối với Cha trong khi, cùng lúc ấy, các con lại rao giảng một thứ Sự Thật đã bị xói mòn, về những Giáo Huấn của Cha.

Giờ đây các con phải dành thời gian để Chầu Thánh Thể trước khi các con có thể thưa chuyện với Cha để Cha có thể hướng dẫn các con trong đường lối của sự phân định.

Hãy xem xét lại những lý do khiến các con khước từ Lời Cha.

Có phải vì các con không muốn nghe Sự Thật về sự ly giáo, vốn sẽ sớm bủa vây Giáo Hội Công Giáo?

Có phải vì các con không nhìn nhận rằng Giáo Hội đã bị tên lừa dối tàn phá?

Các con không hiểu rằng điều này đã được tiên báo rồi hay sao?

Các con phải cầu nguyện để hiểu được Sự Thật và hãy đến với Cha để được dẫn dắt trước khi quá muộn.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại