Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012, lúc 20:30

Con gái yêu dấu của Cha, Cha đến với con tối nay để nói với nhân loại rằng tất cả mọi sự giờ đây đang ở trong Đôi Tay Rất Thánh của Cha.

Cha nói đến các kế hoạch đang được tiến hành bởi tổ chức toàn cầu, những kẻ muốn kiểm soát tiền tệ, hệ thống chăm sóc sức khỏe và chủ quyền quốc gia của các con.

Hỡi các con, họ không được phép chế ngự các con và Bàn Tay Cha Ta sẽ nhanh chóng giáng xuống nếu như họ cứ tìm cách làm tổn thương các con.

Tất cả các tín hữu có Ấn Tín Bảo Vệ của Chúa Cha Hằng Hữu, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống, sẽ không bị tổn hại gì.

Hỡi con, chính vì thế mà con, con gái của Cha, phải bảo đảm rằng càng nhiều càng tốt những con cái Thiên Chúa được trao cho Ấn Tín này ngay lập tức, ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Hỡi các con, lời cầu nguyện của các con rất mạnh mẽ và đặc biệt là những ai trong các con đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện, Kinh Lòng Thương Xót và Kinh Mân Côi hằng ngày.

Các kinh nguyện ấy đã trì hoãn và ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đã cứu được hàng triệu linh hồn khỏi lửa Hỏa Ngục cũng như ngăn chặn được nhiều trận động đất.

Đừng bao giờ quên rằng lời cầu nguyện của các con chính là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại sự dữ.

Tình yêu của các con dành cho Cha, Chúa Giêsu Kitô đã triển nở vì lòng trung thành của các con dành cho Cha.

Hỡi các con, các con là những môn đệ thời mới của Cha và giờ đây các con đã được ban cho quyền năng và Ơn Chúa Thánh Thần để truyền bá Lời Chí Thánh của Cha.

Để nhận được Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần, các con phải cầu xin sự trợ giúp của Cha, để các con luôn rao giảng Sự Thật khi công bố Lời Chí Thánh của Cha.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 39 được ban cho các con để các con có thể rao giảng cho tất cả con cái Thiên Chúa và giúp họ chuẩn bị linh hồn cho Địa Đàng Mới và chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế rất dấu yêu, xin che chở con trong Thần Khí Chúa, để con có thể nói với uy quyền Lời Chí Thánh của Chúa, hầu chuẩn bị tất cả con cái Chúa cho Cuộc Quang Lâm của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho con tất cả những Ân Sủng con cần, để con có thể đến với mọi niềm tin, mọi tôn giáo và mọi dân tộc ở bất cứ nơi nào con đến.

Xin giúp con nói bằng Miệng Lưỡi của Chúa, xoa dịu nỗi đau của những linh hồn đáng thương bằng Đôi Môi của Chúa, và yêu thương tất cả mọi linh hồn bằng Tình Yêu Thiên Tính của Chúa, vốn tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cứu các linh hồn gần gũi với Thánh Tâm Chúa, và cho phép con an ủi Chúa, khi các linh hồn lầm lạc tiếp tục khước từ Lòng Thương Xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là hư không nếu không có Chúa, nhưng với sự trợ giúp bao la của Chúa, con sẽ chiến đấu nhân danh Chúa để giúp cứu rỗi cả nhân loại. Amen.

Đạo Binh của Cha, vốn hình thành từ những Thông Điệp Thánh Thiêng này của Cha, đã đạt đến bảy trăm ngàn linh hồn.

Hãy giúp Cha hoán cải nhiều hơn nữa những con cái Thiên Chúa để không một linh hồn nào bị Satan làm hư mất vào thời điểm Phán Xét.

Hỡi các con, Cha sẽ giữ cho các con mạnh mẽ trong mọi công việc của các con dành cho Cha.

Cha yêu thương các con, Giáo Hội Còn Sót Lại quý giá của Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con