Thứ bảy ngày 24 tháng 3 năm 2012, lúc 11:45

Hỡi con gái của Cha, Cha đến với con hôm nay để loan báo cho thế giới biết về Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha.

Cha cũng muốn cho thế giới biết về Công Lý của Cha.

Hỡi các con, các con không còn nhiều thời gian trước khi Cha đến để Phán Xét.

(Children you do not have much time before I come to Judge.)

Kể từ hôm nay cho tới Ngày Phán Xét, vốn sẽ diễn ra trong ngày Cha quang lâm, các con phải sử dụng thời gian một cách khôn ngoan để chuẩn bị cho linh hồn các con.

Là Đấng Cứu Thế của các con nên Cha có nhiệm vụ phải dẫn dắt, hướng dẫn và mặc khải cho các con những phương cách để bảo đảm rằng các con xứng đáng để vào Thiên Đàng với Cha.

Đừng khước từ những ngôn sứ của Cha. Cha muốn nói đến cụ thể là những tôi tớ được thánh hiến của Cha.

Các con hãy cầu xin Cha che chở các con bằng Thần Khí của Cha để nhận định trong khiêm nhường và trong tinh thần trong sạch.

Khi các con thực hiện những điều ấy, Cha sẽ tỏ bày cho các con Sự Thật về Lời Chí Thánh của Cha, giờ đây được ban cho các con qua vị ngôn sứ này.

Khi ấy các con phải có bổn phận bảo đảm rằng tất cả những linh hồn tìm đến với các con để được hướng dẫn – đều được giúp đỡ để chuẩn bị tâm hồn cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Đừng bao giờ ngại ngùng khi nói đến “Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô”, thật ra có rất nhiều người trong đàn chiên của Cha không biết ý nghĩa về điều này.

Quá ít người trong số họ được dạy về Biến Cố Trọng Đại và Vinh Hiển này, hoặc tầm quan trọng của việc chuẩn bị linh hồn để họ luôn ở trong tình trạng ân sủng.

Đừng bao giờ sợ phải rao giảng về sự tồn tại của Luyện Ngục và Hỏa Ngục. Trách nhiệm của các con là phải nói cho dân Chúa về Sự Thật.

Hãy nhìn lên Cha để được hướng dẫn qua Chiến Dịch Cầu Nguyện số 40 này: Cầu cho Hàng giáo sĩ trong việc chuẩn bị các linh hồn cho Cuộc Quang Lâm

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là một tôi tớ hèn mọn và cần Chúa dẫn dắt, để con có thể chuẩn bị các linh hồn cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa.

Xin giúp con hoán cải các linh hồn và chuẩn bị họ theo như Thánh Ý Chúa, để họ xứng đáng bước vào Trời Mới Đất Mới, nơi mà Chúa đã hứa ban cho tất cả nhân loại, qua cái chết của Chúa trên Thập Giá.

Xin ban cho con những Ân Sủng cần thiết, để con có thể loan truyền Lời Chúa cho những linh hồn khao khát, và để con không bao giờ nao núng trong bổn phận đối với Chúa Giêsu dấu yêu, Đấng mà con nguyện trung thành qua lời khấn thánh hiến. Amen.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Cha, hãy dấn thân và hãy lãnh nhận Sứ Vụ được trao phó cho các con.

Thách thức của việc chuẩn bị các linh hồn cho Cuộc Quang Lâm của Cha là thách thức lớn lao nhất chưa từng có trong Sứ Vụ của các con, và các con phải lãnh nhận Sứ Vụ này với tình yêu và niềm vui trong lòng.

Các con cũng hãy đón nhận Ân Huệ được tuyển chọn là những tôi tớ được thánh hiến trong thời cuối, khi mà Trời Mới và Đất Mới nên một trong Địa Đàng Mới của Cha.

Các con thật có phúc vì được sống trong thời đại này.

Tuy nhiên các con sẽ phải đau khổ và bị cản trở trong mọi bước hành trình của các con để giúp cứu linh hồn con cái Cha trên trái đất này khỏi tên lừa dối và tất cả những người mà hắn cám dỗ để làm cho các con quay lưng lại với Cha – Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con.

Các con đừng bao giờ từ bỏ Sứ Vụ Thánh Thiêng của các con và hãy biết rằng Cha, Chúa Giêsu của các con, sẽ đồng hành với các con trên từng bước đường.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con