Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con, sự đau khổ của con cùng với các linh hồn được ưu tuyển khác, sẽ gia tăng trong Tuần Thánh.

Đây là tuần mà tên lừa dối sẽ ra sức gây tổn thương nhiều nhất có thể được, những con cái Thiên Chúa, qua các cuộc chiến tranh, bách hại và bạo lực.

Cũng vào thời điểm này hắn gây ra đau khổ khủng khiếp như nỗi thống khổ mà Thánh Tử của Mẹ phải chịu trong cuộc Khổ Nạn của Người trên Thập Giá.

Hỡi con, con phải kêu gọi tất cả những linh hồn can đảm ở khắp mọi nơi đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của mẹ mỗi Thứ Sáu từ nay cho đến Lễ Phục Sinh, đó là điều làm cho Mẹ vui lòng nhất.

Qua sự tận hiến này và việc chịu đau khổ trong chính đất nước của họ, họ sẽ cứu được nhiều linh hồn.

Nhiều người trên toàn thế giới đang cảm nhận được Tình Yêu của Con Mẹ khi họ phải trải qua đau khổ lớn lao.

Người giảm nhẹ nỗi đau của họ bằng những Ân Sủng đặc biệt của Người và xoa dịu tâm hồn họ bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Hỡi các con, những lời cầu nguyện đầy yêu thương của các con được cả Thiên Đàng lắng nghe.

Các con phải luôn biết tìm đến sự trợ giúp của Con Mẹ và của Chúa Cha Hằng Hữu. Mỗi lời cầu nguyện, dù đơn sơ nhỏ bé thế nào đi nữa, cũng được lắng nghe và đáp lại theo Thánh Ý của Thiên Chúa Tối Cao.

Hỡi con, hãy nói với con cái của Mẹ là hãy giữ chay vào thứ sáu Tuần Thánh để ngăn chặn việc đưa ra một hệ thống nhất tiền tệ chung cho toàn thế giới.

Những lời cầu nguyện và việc chay tịnh của các con có thể ngăn chặn được điều này.

Ngay khi lời cầu nguyện này được dâng lên trong lúc các con giữ chay, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ ngăn chặn những người này áp đặt biện pháp hà khắc mà họ đang hoạch định để kiểm soát các con.

Cũng chính những con người này muốn loại bỏ Đức Tin Kitô Giáo vì thế điều quan trọng là các con phải ngăn chặn điều này qua những hy sinh đặc biệt.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 42: Lời Cầu Nguyện trong khi giữ chay để ngăn chặn Hệ Thống Tiền Tệ Chung cho thế giới

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, con xin dâng lên Cha của lễ là việc chay tịnh này, để xin Cha ngăn chặn kìm kẹp của sự dữ trên thế giới, đang được dàn dựng để làm cho đất nước chúng con phải chết đói, ngay cả đói Bánh Trường Sinh.

Xin nhận của lễ con dâng và nhận lời cầu nguyện của con cho những quốc gia khác nữa, để ngăn ngừa họ khỏi nỗi thống khổ được sắp đặt bởi tên Phản Kitô.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi sự dữ và xin bảo vệ đức tin của chúng con, để chúng con có thể tôn vinh danh Cha với sự tự do mà chúng con cần, để yêu mến và tôn thờ Cha đời đời chẳng cùng. Amen.

Hỡi con, một ngày chay tịnh vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ giải thoát các quốc gia khỏi tên ác quỷ và những kẻ đi theo những ham muốn độc ác của hắn để kiểm soát tài chính của tất cả các quốc gia.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Mẹ Thiên Chúa