Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, điều quan trọng là tất cả con cái Thiên Chúa cần phải hiểu được lý do tại sao Ta chết để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời.

Satan đã ngự trị trong lòng của toàn thể nhân loại từ khi Ađam và Evà sa ngã, điều này có nghĩa là hắn đã thành công trong việc cướp mất linh hồn người ta.

Hầu hết nhân loại không đón nhận Lời của Thiên Chúa, đặc biệt Mười Điều Răn được ban cho nhân loại qua Môsê.

Ta đã được sai đến để bảo đảm rằng nhân loại được ban cho Sự Thật với hy vọng rằng họ sẽ đón nhận Sự Thật và quay về với Cha Ta.

Một số đã đón nhận Lời Chí Thánh của Ta nhưng hầu hết đã không chịu nhìn nhận Ta là Đấng Mêsia.

Sự Thật là họ không chịu đón nhận bất cứ ai ngay cả các ngôn sứ vì họ ưa thích sống trong tội lỗi vốn đã đánh lừa linh hồn họ.

Nếu họ đón nhận Ta thì Ta đã thống trị địa cầu và toàn thể nhân loại đã được hưởng ơn cứu rỗi đời đời.

Nhưng thay vào đó, Ta đã bị loại trừ.

Người Do Thái, dân riêng của Ta, đã thù ghét Ta.

Người Pha-ri-sêu đã khinh thường Ta, tuy nhiên khi họ lắng nghe Lời Chí Thánh của Ta, họ đã không thể phớt lờ Ta.

Chính vì Lời Ta đã chiếu Ánh Sáng vào linh hồn họ khiến họ khó lòng bỏ qua.

Vì thế họ đã tiếp tục quay lại tìm Ta hết lần này đến lần khác để chất vấn Ta.

Ngày nay cũng y như vậy. Những ai tuyên bố chối bỏ Lời Ta được nói qua vị ngôn sứ này, cũng không dễ dàng bỏ qua được.

Mặc cho những tuyên bố từ bỏ của các con, các con sẽ tiếp tục trở lại hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng các con cũng sẽ đón nhận Lời Ta nói với các con hôm nay.

Các con không được phép phạm cùng một lỗi lầm như những người Do Thái xưa, họ không những khước từ Ta mà còn đóng đinh Ta nữa.

Ta van nài các con, đừng đóng đinh Ta lần nữa.

Hãy để Ta dẫn đưa các con tới con đường cứu rỗi bằng cách lắng nghe Ta ngay bây giờ, khi Ta kêu gọi các con từ Thiên Đàng, để chuẩn bị cho phần rỗi của các con và cho Địa Đàng Mới của Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con