Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012, lúc 23:45

Hõi con, con phải biết rằng vì các Thông Điệp mà Thánh Tử của Mẹ ban cho con để thay đổi và tiết lộ các biến cố của quá khứ và tương lai mà con sẽ bị tấn công nhiều hơn nữa.

Lời Chí Thánh của Con Mẹ sẽ luôn bị khước từ bởi những kẻ không chịu lắng nghe Người.

Ý kiến của con người không phải là điều quan trọng.

Việc Thánh Tử của Mẹ thông truyền cho thế giới trong thời điểm này quan trọng đến nỗi không thể cho phép những ai phản đối những Thông Điệp này làm cho con phải trì hoãn và khiến con lạc hướng khỏi Sứ Vụ này.

Bây giờ là lúc để khiêm cung chiêm niệm về Cuộc Khổ Nạn của Con Mẹ trên Thập Giá.

Các con của Mẹ phải tôn vinh Hiến Tế mà Người đã thực hiện cho toàn thể nhân loại bằng cách dâng lên Người những hy sinh cá nhân trong Tuần Thánh.

Các con hãy ra sức cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.

Các con cũng hãy cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng được bảo vệ trong những lần Giáo Hội Công Giáo bị chống đối mạnh mẽ.

Cầu nguyện, khiêm nhường và đơn sơ trung thành với Thánh Tử của Mẹ là điều cần thiết để các con có thể trở nên gần gũi với Thánh Tâm của Người.

Mẹ là Đấng bầu cử. Qua Mẹ, Mẹ sẽ dâng lời cầu nguyện của các con lên trước Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Qua Mẹ, Mẹ sẽ giúp các con yêu mến Người nhiều hơn và dâng cho Người niềm an ủi cần thiết vào thời điểm này khi nhân loại tưởng nhớ cái chết của Người trên Thập Giá.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi