Thứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong khoảng thời gian từ nay cho tới ngày Cảnh Báo, Ta muốn các tín hữu của Ta hiểu điều này:

Trong thời gian này các con cần phải cầu nguyện thật nhiều để cứu những linh hồn không thể cứu lấy chính mình.

Nhiều người trong số này sẽ không thể sống sót qua Cuộc Cảnh Báo.

Do đó điều quan trọng là những linh hồn này và những linh hồn mắc tội trọng được cứu nhờ vào sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta.

Giờ đây những lời cầu nguyện của các con để van xin ơn cứu rỗi cho những linh hồn này là rất cần thiết.

Giờ đây, điều này phải là ưu tiên hàng đầu của các con trong Tuần Thánh vì khi các con nhân Danh Ta để nài xin Chúa Cha, hầu cứu những tội nhân này – thì lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (43) – Xin cứu rỗi các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, nhân Danh Con rất yêu dấu là Cha Chúa Giêsu Kitô, và tưởng nhớ cái chết của Người trên Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội, con nài xin Cha cứu lấy linh hồn những người không thể tự cứu chính mình, và những kẻ có thể chết trong tội trọng trong Cuộc Cảnh Báo.

Nhờ Cuộc Khổ Nạn của Con yêu dấu Cha, con nài xin Cha tha thứ cho những người không thể tìm kiếm Ơn Cứu Rỗi, vì họ không có đủ thì giờ cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, Con Cha, giải thoát họ khỏi tội lỗi. Amen.

Hãy cầu nguyện cho mọi tội nhân. Điều Ta mong muốn nhất là cứu toàn thể nhân loại. Chỉ qua những lời chuyển cầu của các con thì những linh hồn ở trong bóng tối mới có thể được cứu.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con