Thứ Tư Tuần Thánh ngày 4 tháng 4 năm 2012, lúc 01:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, đã gần tới ngày nhân loại suy gẫm về cái chết của Cha trên Thập Giá.

Đây là thời gian trong năm 2012 mà Cha rất cần lời cầu nguyện của các con cho những người sẽ không nhận ra Cha và cho những người không biết về Cha.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, Cha cậy nhờ vào các con để giúp Cha cứu rỗi những linh hồn đáng thuơng mà Cha cần phải mang đến gần Thánh Tâm Cha, để Cha có thể chuẩn bị họ cho Địa Đàng Mới của Cha.

Hỡi các con, Cha muốn các con đọc kinh Lòng Thương Xót và bắt đầu Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Điều quan trọng là khi các con hoàn tất chuỗi Lòng Thương Xót trong chín ngày này để cầu cho các linh hồn của tha nhân, thì các con sẽ nhận được những Ân Sủng vô giá và Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con.

Cha sẽ bảo vệ các con khi các con đứng trước mặt Cha trong Ngày Phán Xét.

Các con đừng bao giờ nản chí trong việc cầu nguyện để cứu các linh hồn của tha nhân. Các con là Đạo Binh của Cha và nhờ những Ân Sủng của Cha, các con sẽ cùng chung tay với Cha để gột rửa trái đất tội lỗi này trước Cuộc Quang Lâm của Cha.

Việc cầu nguyện không đến dễ dàng với tất cả các con.

Cách tốt nhất là hãy kết hiệp với Cuộc Thương Khó của Cha và suy gẫm về nỗi thống khổ của Cha, và đặc biệt là Cơn Hấp Hối của Cha trong Vườn Cây Dầu.

Lòng Thương Xót vô bờ của Cha đã đạt đến tột đỉnh trong giờ phút ấy.

Lòng Thương Xót của Cha cũng chính là vì những tội nhân, bao gồm cả những người ngoại giáo, những người không bao giờ có cơ hội để nhận biết Cha, họ là những người mà Cha phải chịu đau đớn nhất.

Đối với những ai trong các con là những người yêu mến Cha, các con hãy biết cho điều này:

Các con càng tín thác vào Cha bao nhiêu thì Lòng Thương Xót của Cha càng mạnh mẽ hơn bấy nhiêu và càng bao dung bấy nhiêu.

Lòng Thương Xót của Cha bao dung đến nỗi nó có thể xóa sạch tội lỗi của toàn thể nhân loại.

Còn đối với những người tin nhận Cha, tín thác vào Cha, họ có thể đạt đến sự trọn lành bằng việc trợ giúp để cứu rỗi linh hồn anh chị em của họ – vốn là ưu tiên hàng đầu.

Họ làm điều này vì tình yêu của họ dành cho Cha vì họ biết rằng điều này mang lại cho Cha rất nhiều an ủi.

Hỡi các con, những tín hữu công chính và thánh thiện, những người hết mực yêu mến Cha, các con hãy biết rằng nhờ tâm hồn quảng đại của các con mà Cha có thể cứu được những tội nhân.

Hỡi các tội nhân, các con phải hiểu rằng Cha đã chết vì các con và các con là những người mà Cha khao khát nhất. Cha tỏ lòng từ bi hải hà đối với các tội nhân.

Nếu các con là những tín hữu của Cha nhưng vẫn còn là những tội nhân, các con phải hoàn toàn tín thác vào Cha.

Khi các con hoàn toàn tín thác vào Cha, Cha sẽ ban cho các con những Ân Sủng đặc biệt.

Các con càng cầu xin Cha giúp đỡ thì các con càng lãnh nhận được nhiều sự trợ giúp.

Chính mối liên kết này giữa Cha và các con mà các con có thể trợ giúp Cha cứu vớt các linh hồn khỏi chìm ngập trong tuyệt vọng.

Hãy nhớ đến Quyền Năng trong Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót và con số những linh hồn mà các con cứu vớt được cho Cha trong năm nay.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con