Thứ Năm Tuần Thánh ngày 5 tháng 4 năm 2012, lúc 08:00

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Ta mong chờ, đặc biệt là năm nay để nhắc lại ý nghĩa đích thực của ngày ấy.

Cha Ta đã sai Ta đến thế gian và hiến dâng Ta làm giá cứu chuộc để cứu nhân loại khỏi Lửa Hỏa Ngục.

Ta đến để phục vụ chứ không phải để kết tội các con.

Cái chết của Ta là một Ân ban đặc biệt, không đòi buộc bất cứ điều gì từ phía các con ngoài việc mời gọi các con đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Ân Huệ này được trao ban để nhân loại được phép lãnh nhận ơn giao hòa, nhờ đó họ xứng đáng bước vào Vương Quốc của Cha Ta.

Trước ngày Ta bị đóng đinh vào Thập Giá Ta đã dự một Bữa Ăn Tối rất quan trọng với những môn đệ của Ta vào đêm hôm trước.

Bữa Tiệc Ly này cũng trao ban cho nhân loại một Tặng Ân rất đặc biệt. Tặng Ân là Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu, để trao ban cho các con một Ân Huệ vô giá là khi rước lễ các con được rước lấy chính Mình Ta.

Sự Hiện Diện Đích Thực của Ta, trong phép Thánh Thể trên toàn thế giới ngày nay khi người ta cử hành Thánh Lễ, mang lại những Ân Sủng rất đặc biệt cho những ai đang sống trong tình trạng Ân Sủng mà yêu mến Ta và đón rước Ta.

Các con có thể cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta qua cách thức là đức tin của các con được củng cố khi các con đón nhận sự Hiện Diện Đích Thực của Ta trong phép Thánh Thể.

Nếu các con phủ nhận Sự Hiện Diện của Ta trong phép Thánh Thể là các con khước từ một trong nhưng Ân Huệ trọng đại nhất mà Ta đã để lại cho nhân loại khi Ta xuống thế làm người để chuộc tội các con.

Ta đã chết để cứu các con khỏi chết đời đời và chính điều này cũng là một Ân Huệ trọng đại.

Ta đã để lại cho các con một Tặng Ân rất đặc biệt khi các con có thể đón rước Ta trong tâm trí, thân xác và linh hồn.

Hãy đón nhận sự Hiện Diện Đích Thực của Ta và linh hồn các con sẽ trở nên gần gũi hơn trong sự hiệp nhất thực sự với Ta.

Hãy đón nhận Ta. Đừng ruồng bỏ Ta. Đừng chối bỏ Ta.

Đừng hồ nghi, hãy tin rằng chính vì Tình Yêu của Thiên Chúa Cha mà những Ân Huệ này được tuôn đổ trên các con.

Giờ đây hãy suy gẫm về Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta.

Đừng chỉ đón nhận Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta mà không đón nhận những Tặng Ân mà Ta đã trao ban cho các con trong Bữa Tiệc Ly. Bằng không linh hồn các con sẽ chết đói vì thiếu Bánh Trường Sinh.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại